System handlowy na Exchange PPT

Mniej W celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności pakiet Microsoft Office jest domyślnie konfigurowany w taki sposób, aby blokować zawartość zewnętrzną — na przykład obrazy, połączone multimedia, hiperlinki i połączenia danych — w skoroszytach i prezentacjach. Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ połączenia z nieznajomym zewnętrznym źródłem danych mogą być niebezpieczne i nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia o zabezpieczeniach po otwarciu dowolnego skoroszytu z dowolnej lokalizacji. Zmienianie ustawień połączeń danych W programie Excel kliknij kartę Plik. Zmienianie ustawień typów połączonych danych Podczas tworzenia połączonych typów danych program Excel łączy się ze źródłem danych online i zwraca szczegółowe informacje o określonych wartościach, takich jak akcje firmy czy lokalizacje geograficzne.

Bez konieczności ustawiania osobnego spotkania w kalendarzu poświęconego omówieniu prezentacji. Zapomnij o problemach z kompatybilnością wersji programów!

System handlowy na Exchange PPT

Prezentację umieszczoną na SharePoint otworzysz bezpośrednio w przeglądarce pod warunkiem dostępu do internetu. Nie musisz także martwić się, że w wyniku problemów z prądem lub sprzętem tworzona prezentacja zniknie przed zapisaniem.

Office Home & Business 2019, Office Home & Student 2019

W witrynie SharePoint dokumenty zapisują się automatycznie — w każdej sekundzie! Ponadto umieszczenie ich w chmurze chroni je przed zniszczeniem w przypadku uszkodzenia sprzętu!

System handlowy na Exchange PPT

Zawsze dostępna Dzięki dostępowi do OneDrive oraz SharePoint możesz dokończyć lub poprawić prezentację nawet 10 minut przed spotkaniem. Nie musisz przy tym dźwigać ciężkiego komputera, by mieć pod ręką narzędzia programu PowerPoint. Możesz uzyskać dostęp do prezentacji poprzez połączenie się z OneDrive lub SharePoint nawet z telefonu komórkowego! Nie będąc pewnym jakości sieci internetowej na konferencji czy spotkaniu, masz możliwość ściągnięcia najnowszej wersji prezentacji z OneDrive czy SharePoint na telefon lub tablet.

Post navigation.

System handlowy na Exchange PPT

Aby dowiedzieć się, jak podjąć bezpieczną decyzję przed kliknięciem opcji, zobacz następną sekcję. Co zrobić, gdy zostanie wyświetlane ostrzeżenie o zabezpieczeniach z pytaniem o włączenie lub wyłączenie zawartości zewnętrznej? Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń, możesz włączyć zawartość zewnętrzną lub pozostawić ją zablokowaną. Zawartość zewnętrzną należy włączyć tylko wtedy, gdy masz pewność, że pochodzi ona z zaufanego źródła.

Ważne: Jeśli masz pewność, że zawartość zewnętrzna skoroszytu lub prezentacji jest wiarygodna i nie chcesz ponownie powiadamiać o tej konkretnej zawartości zewnętrznej, zamiast zmieniać domyślne ustawienia Centrum zaufania na mniej bezpieczny poziom zabezpieczeń, lepiej jest przenieść plik do zaufanej lokalizacji.

System handlowy na Exchange PPT

Pliki w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia przez system zabezpieczeń Centrum zaufania. Zmienianie ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Excel w Centrum zaufania Ustawienia zabezpieczeń zawartości zewnętrznej znajdują się tylko w Centrum zaufania programu Microsoft Excel. W Centrum zaufania nie można globalnie zmieniać ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Microsoft PowerPoint.

System handlowy na Exchange PPT

Jeśli pracujesz w organizacji, być może administrator systemu ustawienia domyślne zostały już zmienione, co może uniemożliwić Ci zmianę jakichkolwiek ustawień samodzielnie. Poniżej przedstawiono różne ustawienia zawartości zewnętrznej dla programu Excel w Centrum zaufania.

  • Как я уже говорил, если они не полезут к нам, мы успеем догнать вас; если же люди Накамуры займут нашу квартиру, мы попробуем пробраться в логово октопауков прямо отсюда.
  • Ты готов.
  • Kiedy zainwestowales w bitkoine

Zmienianie ustawień połączeń danych W programie Excel kliknij kartę Plik. Kliknij opcję, którą chcesz wybrać, w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla połączeń danych: Włącz wszystkie połączenia danych zalecane      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otwierać skoroszyty zawierające połączenia danych zewnętrznych i tworzyć połączenia z danymi zewnętrznymi w bieżącym skoroszycie bez otrzymywania ostrzeżeń o zabezpieczeniach.

Microsoft 365 Personal

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ połączenia z nieznajomym zewnętrznym źródłem danych mogą być niebezpieczne i nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia o zabezpieczeniach po otwarciu dowolnego skoroszytu z dowolnej lokalizacji. Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ufasz źródłom danych połączeń danych zewnętrznych.

System handlowy na Exchange PPT

Możesz zaznaczyć tę opcję tymczasowo, a następnie wrócić do domyślnego ustawienia, gdy już jej nie potrzebujesz. Monituj użytkownika o połączenia danych      Jest to opcja domyślna.

Zasoby dotyczące platformy Microsoft i pakietu Office

Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach przy każdym otwarciu skoroszytu zawierającego połączenia danych zewnętrznych i za każdym razem, gdy w bieżącym skoroszycie zostanie utworzone połączenie danych zewnętrznych. Ostrzeżenia o zabezpieczeniach zapewniają możliwość włączania lub wyłączania połączeń danych dla każdego skoroszytu otwartego w zależności od sytuacji.

Search for: Co to jest Microsoft PowerPoint i do czego służy?

Wyłącz wszystkie połączenia danych      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz włączać żadnych połączeń danych zewnętrznych w bieżącym skoroszycie. Po wybraniu tej opcji połączenie danych w żadnym otwartym skoroszycie nie zostanie nawiązaniu połączenia. Jeśli utworzysz nowe połączenia danych zewnętrznych po otwarciu skoroszytu, te połączenia danych nie będą włączone po otwarciu skoroszytu ponownie.

  • Podwale 62, Wrocław, tel.
  • Microsoft PowerPoint - Office dla Firm
  • Licencje-Microsoft-Open Komercyjne PowerPoint - Supremo Sp. z o.o.
  • Ты не понимаешь.
  • Opcje zapasow Delta Aunta

Jest to bardzo restrykcyjne ustawienie i może spowodować, że niektóre funkcje nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Zmienianie ustawień linków skoroszytu W programie Excel kliknij kartę Plik. Kliknij opcję, którą chcesz wybrać w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla linków skoroszytu: Włączanie aktualizacji automatycznej dla wszystkich łączy skoroszytów zalecane      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby łącza do danych w innym skoroszycie zostały automatycznie zaktualizowane w bieżącym skoroszycie bez otrzymywania ostrzeżenia o zabezpieczeniach.

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga chronić mnie przed zawartością zewnętrzną?

Nie zalecamy tej opcji, ponieważ automatyczne aktualizowanie łączy do danych w skoroszytach, których nie znasz, może być szkodliwe. Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy skoroszyty, z których dane są połączone, są zaufane. Monituj użytkownika o automatyczną aktualizację linków skoroszytu      Jest to opcja domyślna.

Zgłoś oszustwo dot.

Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach przy każdym uruchomieniu aktualizacji automatycznych w bieżącym skoroszycie w celu pobrania linków do danych w innym skoroszycie. Wyłączanie automatycznego aktualizowania łączy skoroszytu      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz, aby łącza w bieżącym skoroszycie z danymi w innym skoroszycie zostały automatycznie zaktualizowane. Zmienianie ustawień typów połączonych danych Podczas tworzenia połączonych typów danych program Excel łączy się ze źródłem danych online i zwraca szczegółowe informacje o określonych wartościach, takich jak akcje firmy czy lokalizacje geograficzne.

Create an Interactive Slide Deck in PowerPoint

Na przykład przekonwertowanie wyrazu Microsoft na połączony typ danych spowoduje zwrócenie informacji o firmie Microsoft Corporation, takich jak lokalizacja, liczba pracowników, cena akcji i tak dalej. W programie Excel kliknij kartę Plik. Kliknij opcję, którą chcesz wybrać, w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla typów połączonych danych: Włącz wszystkie połączone typy danych co nie jest zalecane      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz utworzyć połączone typy danych bez otrzymywania ostrzeżenia o zabezpieczeniach.

Dane dla typów połączonych danych są obecnie udostępniane przez firmę Microsoft, ale tak jak w przypadku wszystkich danych zewnętrznych, tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy źródło danych jest zaufane.

Monituj użytkownika o typy połączonych danych      Jest to opcja domyślna. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach przy każdym tworzeniu połączonych typów danych.