Twoje pierwsze transakcje selekcyjne. Zawierasz transakcje z podmiotami powiązanymi? - KPMG Poland

Na rynku dostępnych jest wiele agencji, bardzo różniących się pod względem jakości i ceny. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie i potwierdzenie rynkowego charakteru transakcji.

Nie jest instrumentem przytrzymania spółek na rynku NewConnect.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

Ma być czymś dokładnie przeciwnym — segmentem, który ma Twoje pierwsze transakcje selekcyjne swoistą trampoliną dla firm, które w się w nim znajdą.

Podczas konferencji Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW odsłonił 7 tablic przedstawiających kryteria, według których będą oceniane spółki w procesie selekcji do nowego segmentu.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

Jakość wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych. Spółki zostaną poddane dokładnej selekcji ilościowej i jakościowej. Pierwsza kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead odbędzie się 31 marca r.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

Będzie to selekcja pozytywna, co oznacza, że wszystkie spółki, które spełnią powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Liczba spółek w segmencie będzie zmienna, a jego skład będzie aktualizowany raz na kwartał.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, Giełda będzie dokonywać weryfikacji poszczególnych wskaźników i kwalifikacji akcji emitenta do segmentu NewConnect Lead. Podczas okresowych kontroli będą brane pod uwagę dane z ostatniego półrocza działalności spółki notowanej na NewConnect.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

NewConnect jest już istotnym elementem rynku giełdowego i to nie tylko dla małych spółek o niskich obrotach. Punktem odniesienia dla NewConnect może być tzw.

Twoje pierwsze transakcje selekcyjne

Sredni handel strategia wymiany się on również inspiracją i bazą infrastrukturalną dla rynku Catalyst oraz powstającej platformy do prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw skarbu państwa.

Całość dopełnia dynamiczny wzrost liczby spółek notowanych na NewConnect. Pojawienie się NewConnect Lead jest zatem naturalnym etapem rozwoju alternatywnego systemu obrotu.