Uwagi dotyczace wykladow do opcji

Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia Konferencji. Programy służące do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika urządzeniu końcowym. W przypadku, gdy kamera ma posłużyć do głównego przekazu treści np.

Jak przygotować i prowadzić wykłady lub egzaminy on-line Uwagi wstępne Prowadzenie wykładów wymaga zalogowania do strony, przypisania przez Administratora serwisu do odpowiedniego kursu i nadania w nim roli prowadzącego zajęcia.

Uwagi dotyczace wykladow do opcji

Zalecana Uwagi dotyczace wykladow do opcji samodzielna rejestracja jako użytkownika serwisu w ścisłym kontakcie z Administratorem. Własny serwer Fundacji Czyste Serca umożliwia prowadzenie wykładu dla wielu odbiorców, pod Strategia dywersyfikacji MARKOWITZ., że wszyscy studenci są słuchaczami i widzami tzn.

Uwagi dotyczace wykladow do opcji

Kontakt jest realizowany w formie czatu oraz innych form działań interaktywnych. Serwer przy dobrze dobranych parametrach nadawanych obrazów przewidziany jest na odbiór przez ok. Każda z nich może być również tablicą interaktywną, na której student może — po włączeniu opcji interaktywności i na polecenie wykładowcy — pisać, zaznaczyć obiekt np.

Jak korzystać z serwisu: Jak przygotować i prowadzić wykłady lub egzaminy on-line

Administrator udostępnia Wykładowcom dostęp do tej «sali wykładowej» po wstępnych ustaleniach dotyczących przeprowadzenia takich ćwiczeń. Wcześniej opisane możliwości prześledzimy na przykładach zrzutów ekranowych z «sali wykładowej». Jej wygląd jest dla Wykładowcy nieco bardziej rozbudowany, ponieważ ma dostęp do wszystkich opcji związanych z wykładem i formami prezentacji, jak i kontroli treści.

  • Rzeczywistą przepustowość łącza można sprawdzić na stronie www.
  • Jak korzystać z serwisu: Jak korzystać z wykładu on-line

Istotne dla prowadzącego miejsca w «sali wykładowej» Zakładam, że znany jest już opis ekranu «sali wykładowej» dla studenta, zawarty w poprzednim rozdziale.

Istotne dla wykładowy informacje ponumerowane są na poniższym obrazie: 1 Tablica interaktywna; wstępnie zawiera informację o znaczeniu ikon stosowanych na tym ekranie. W dolnej części widoczna jest rozwijalna lista kolejnych, pustych kart slajdów do rysowania lub prezentacji treści.

Uwagi dotyczace wykladow do opcji

W razie potrzeby np. Przycisk jest dostępny tylko dla Prowadzącego zajęcia Uwagi dotyczace wykladow do opcji Administratora serwisu. Zarejestrowane są wszystkie aktywności związane z sesją: prezentacja zawartość tablicy interaktywnej z dokonywanymi na niej adnotacjamiczat, obraz z kamerki internetowej, udostępniany pulpit komputera wykładowcy.

W powyższym przykładzie maksymalizacja rozmiaru tablicy została osiągnięta przez umieszczenie podglądu z kamery Prowadzącego w obszarze samej tablicy. To korzystne proporcje z uwagi na prezentowane treści, jednak wymaga przygotowania materiałów tak, by pozostawić na planszach i prezentacjach puste miejsce na podgląd z kamery.

Uwagi dotyczace wykladow do opcji

Dźwięk i obraz W ramach przygotowań do wykładu konieczne jest przeprowadzenie z udziałem Administratora próby podstawowego kanału komunikacji — korzystania z mikrofonu i kamery. Ponieważ różne są rodzaje sprzętu i oprogramowania, również w systemach operacyjnych są odmienne sposoby ustawień programowych, jakość dźwięku i obrazu musi być sprawdzona w ramach przygotowania do wykładu.

W głośnikach powinien pojawić się delikatny dźwięk z mikrofonu. Za silny powoduje sprzężenie pisk. Później mikrofon wykładowcy nie jest dla niego słyszalny w głośnikach; jest to tylko moment kontroli słyszalności przez odbiorców. W przypadku włączenia multimediów u góry ekranu pojawiają się ikonki informujące o włączonych opcjach — kamera — mikrofon — udostępnianie ekranu.

Przed linią adresu Firefox wyświetla ikonki symbolizujące stan mediów, a po najechaniu kursorem otwiera się okno w którym można dokonać szybkich przełączeń stanu udostępnianych elementów.

Można np.

PJWSTK UKI - W 13 - Edu

Kamera, w momencie jej włączenia w ramach «sali wykładowej» umożliwia przekaz w kilku dostępnych jakościach. Wybór zależy od sposobu wykorzystania kamery w czasie wykładu. Domyślnie jest to ustawienie średniej jakości i takie w zupełności wystarcza do wyświetlenia obrazu mniejszego niż wirtualna tablica. W przypadku, gdy kamera ma posłużyć do głównego przekazu treści np. Skrajności — jak to zazwyczaj bywa — nie są dobre.

Warto też pamiętać, że odbiorca ma możliwości wyboru źródła obrazu i sterowania ich proporcjami kamera — tablica. Przygotowanie planszy, prezentacji itp.

Sztuka prowadzenia wykładu na żywo. Jak nie zanudzić studenta?

Dodawanie materiałów umożliwia ikona «plusa» pod tablicą oznaczona jako nr 2 na schemacie miejsc ważnych dla Prowadzącego. Po wybraniu poz. Pierwszym jest domyślny zestaw 6 slajdów, z których pierwszy zawiera opis znaczenia użytych ikon zestaw powitalny programu i 5 pustych «stron» do wykorzystania jako tablice — default-cs. Drugi plik to plansza GnT06s. Plik trzeci to prezentacja złożona z 10 slajdów statycznych nie zawierających żadnych animacji czy treści pojawiających się w ramach pojedynczego slajdu.

Można wczytać plik prezentacji w formatach ppt, pptx, odp, przy czym konwersja, której dokonuje oprogramowanie, może zmienić wygląd czcionek.

Jak korzystać z wykładu on-line

Każdy plik przekształcany jest na pdf formatu używanego w Open Office, dlatego najlepsze rezultaty uzyskuje się, dokonując samodzielnie konwersji na pdf i wczytanie pliku w takiej postaci. Domyślny maksymalny rozmiar pojedynczego, przesyłanego pliku prezentacji wynosi 30 MB. Pliki używane w czasie wykładu trzeba wpisać przed rozpoczęciem wykładu. Niestety nie ma możliwości wczytania materiałów z wyprzedzeniem, ponieważ po zamknięciu sesji — «sali wykładowej», program usuwa wszystkie wczytane pliki.

Dlatego jest najkorzystniej zgromadzić wszystkie tego typu pomoce w jednym katalogu — to pomaga szybko wczytać je przed rozpoczęciem wykładu jako grupę zaznaczonych plików. Pracę na planszy ilustruje poniższy przykład: Zielona strzałka zwraca uwagę na kropkę wskaźnika na wzór laserowego sterowanego przez Prowadzącego.

Jak przygotować i prowadzić wykłady lub egzaminy on-line

Można zatem omawiać poszczególne elementy planszy, studenci w tym czasie mogą zadawać pytania na czacie. Większe możliwości są ukryte w przyborniku. Można na tej planszy rysować, pisać i mazać w trakcie wykładu, Wykładowca może włączyć tryb pozwalający studentom na nanoszenie własnych rysunków, zaznaczeń czy napisów.

Uwagi dotyczace wykladow do opcji

Tak samo będzie w przypadku zestawu plansz, jakim jest prezentacja statyczna: Widoczny jest tu 4 slajd prezentacji, który w trakcie wykładu zostanie uzupełniony przez dodany napis. W tym celu z przybornika jest wybrane narzędzie tekstowe, znacznik tekstu należy przeciągnąć na ekranie tak, by utworzyć obszar tekstowy. W przyborniku pojawiły się narzędzia wyboru koloru tekstu i wielkości czcionki.

  • Po zalogowaniu pojawia się ekran z listą wykładów, do których mamy uprawnienia.
  • Sztuka prowadzenia wykładu na żywo. Jak nie zanudzić studenta? - Collegium Balticum

Tekst jest wpisany w obszar. Naciśnięcie [Enter] lub kliknięcie poza obszar tekstowy powoduje pojawienie się przygotowanego tekstu na ekranach odbiorców. Do czasu zakończenia edycji tekst nie jest dla nich widoczny.

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Administratorem strony www. Mieszka I 61c, Szczecin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jest możliwy pod adresem e mail: iod cb.

Udostępnienie okna aplikacji Ta forma wymaga najwięcej przygotowań i prób technicznych, ponieważ jest to uzależnione od możliwości wyświetlania poszczególnych aplikacji do prezentacji.

Udostępnianie okna aplikacji inicjuje się przez ostatni w rzędzie przycisk — za przyciskami mikrofonu i kamery. Forma pracy szczególnie przydatna do wyświetlania prezentacji dynamicznych, t. Ta forma umożliwia przeprowadzenie egzaminu on-line dla kilkorga studentów np. Sygnałem do zmiany egzaminowanej grupy może System handlowy R. informacja w postaci wiadomości wysłanej w ramach serwisu lub indywidualnie SMSem.

Można też grupować użytkowników, ale wymaga to od nich czasu oczekiwania na zakończenie egzaminu w innych grupach.

Uwagi wstępne

W czasie egzaminu można wykorzystać formę ankiety. Pytania egzaminator może przygotować w formie planszy wyświetlanych na tablicy, każdy z uczestników egzaminu zaznacza swoją odpowiedź. Zakończenie pracy Wykładowca po zakończeniu wykładu wyłącza nagrywanie znacznik nagrywania u góry ekranu z tablicą interaktywną.