Udostepniaj transakcje opcji Jak to dziala

Czy mogę korzystać równolegle z wielu aplikacji mobilnych BLIK przypisanych do tego samego telefonu? Utwórz zbiórkę Odbierz płatność przy użyciu swojego własnego łącza Nie musisz się już więcej zastanawiać, czy otrzymasz należną płatność — utwórz swoje łącze PayPal.

Udostepniaj transakcje opcji Jak to dziala

Dodanie transakcji do standardowego drzewa - transakcja SE43 3. Dla "opornych : 1.

Przy tworzeniu SE93 transakcji: nazwa niech zaczyna się od 'Z', wybierz opcję: Program i ekran wyboru transakcja raportuopis jest wymagany, wpisz nazwę skopiowanie będzie łatwiejsze programu i zaznacz wszystkie opcje SAP GUI Aby nie modyfikować standardu utworzyłem rozszerzenie dla moich działań - po wybraniu menu obszaru i zaznaczeniu zmiany F6 system pyta o rodzaj modyfikacji, wybieramy 'Rozszerzenia' nie są one tracone podczas przyszłych importów, upgrade etc.

Po szeregu dialogów związanych z tworzeniem pakiet w wersjach wcześniejszych klasa projektowa i transportem pojawi się pozycja na liście - to Twoje dzieło! Opuszczasz SE43 zapamiętując i potwierdzając wszystkie pytania.

Jest wiele powodów, dla których warto wysyłać pieniądze za pomocą systemu PayPal.

Po odświeżeniu widoku Twoją transakcję odnajdziesz w głównym menu SAP w miejscu przypisania. Uff, długie to Transakcja PFCG - wybierasz rolę do modyfikacji.

Autoryzacja Mobilna

Dwie możliwości: a. W zakładce 'Menu' wybierasz: - 'Z menu SAP': wersja upierdliwa, bo nie wyświetlają się kody transakcji.

Udostepniaj transakcje opcji Jak to dziala

Odszukujesz transakcję po opisie umieszczonym przy modyfikacji menu obszaru funkcyjnego i wybierasz pozycję. Przechodzisz do zakładki 'Uprawnienia', wybierasz 'Zmiana danych uprawnień', jeśli trzeba to uzupełniasz uprawnienia w poszczególnych obiektach i generujesz profil.

Użytkownik będzie widział pozycję w menu użytkownika i w menu SAP. Przechodzisz do zakładki 'Uprawnienia', wybierasz 'Zmiana danych uprawnień'.

Udostepniaj transakcje opcji Jak to dziala

Jeśli trzeba to uzupełniasz uprawnienia w poszczególnych obiektach i generujesz profil.