Transakcje opcji VS VS

Jego potencjalny zysk jest natomiast nieograniczony — będzie tym wyższy, im wyższa będzie wartość instrumentu bazowego w terminie wykonania opcji. Expiration date W opcji sprzedaży nabywca liczy na to że cena waloru spadnie poniżej ceny realizacji. Zajmowanie pozycji krótkiej w opcjach sprzedaży jest zatem uzasadnione, gdy spodziewany jest wzrost cen instrumentu bazowego. Gamma Wspominałem o tym, że delta zmienia się właściwie co chwilę, razem ze zmianą kursu akcji.

W przypadku opcji walutowych pierwsza strona nabywa prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po z góry określonym kursie, a druga strona ma obowiązek realizacji tego prawa musi sprzedać lub kupić walutę pierwszej stronie po określonym kursieale w zamian za to otrzymuje wynagrodzenie w przypadku opcji walutowych — premie opcyjną.

Transakcje opcji VS VS

Przykład — jako przedsiębiorca kupujesz od banku opcję call, czyli prawo do zakupu waluty po określonym kursie. Bank pobiera opłatę, czyli tzw.

Niestety, nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jeśli wystawiamy taką opcję i podejmiemy zobowiązanie, to osoba która opcje od nas kupiła, ze swojego prawa do jej wykonania może skorzystać w każdej chwili trwania opcji. Nie mamy na to wpływu.

Jeśli na koniec czerwca fixing NBP znajduje się poniżej kursu 4, to nie masz obowiązku zakupu waluty po kursie 4, tak działałaby transakcja forward. Tutaj opcję porównam do ubezpieczenia — kupiłeś ubezpieczenie za zł, z którego teraz nie skorzystasz. Opcja wygasa bez realizacji, a Ty kupujesz walutę po kursie bieżącym u dealera w banku np. Po 4, jeśli taki poziom jest oferowany w danym momencie.

Opcje → Czym są opcje i jak działają? [ ]

Z drugiej strony, gdyby w czasie do końca czerwca kurs poszedł do góry do poziomu 4, — korzystasz z ubezpieczenia i bank ma obowiązek dostarczyć CiEUR po kursie 4, Strata na Twojej ujemnej różnicy kursowej wynosi 10, PLN, ale jednocześnie otrzymujesz przychód finansowy w wysokości 10, PLN, który eliminuje negatywny wpływ różnic kursowych.

Twój jedyny koszt to koszt prowizji, czyli premii opcyjnej w wysokości 5, PLN. Analogicznie wszystko wygląda w przypadku Opcji Put, czyli prawa do sprzedaży waluty po określonym kursie. Umawiasz się z bankiem, że masz prawo do sprzedaży np.

Transakcje opcji VS VS

Euro na złote po 4, Jak po terminie zapadalności kurs jest powyżej — nie korzystasz z zakupionego prawa ubezpieczeniaa sprzedajesz walutę po kursie bieżącym u dealera walutowego. Jeśli jest poniżej — korzystasz ze swojego prawa, ujemne różnice kursowe pokrywasz przychodem z opcji walutowych.

Stąd, zakup opcji walutowych może być traktowany jako element strategii zarządzania ryzykiem walutowym. Z reguły rozliczenie rzeczywiste stosuje się w przypadku towarów oraz obligacji.

Spis treści

W przypadku innych aktywów, częściej spotykane jest rozliczenie nierzeczywiste. Premia opcyjna W zamian za nabycie opcji nabywca płaci wystawcy cenę, zwaną premią opcyjną.

Transakcje opcji VS VS

Wartość opcji silnie zależy nawet od niewielkich wahań notowań przedmiotu transakcji, ponadto zależy ona od różnych innych czynników, dlatego wartość opcji trudno jest wyceniać. Zajmowanie pozycji krótkiej w opcjach sprzedaży jest zatem uzasadnione, gdy spodziewany jest wzrost cen instrumentu bazowego.

Transakcje opcji VS VS

Pozycja długa w opcjach sprzedaży polega na nabyciu opcji sprzedaży i zabezpiecza nabywcę przed spadkiem cen. W zamian za zapłaconą premię opcyjną w terminie wykonania opcji będzie on mógł sprzedać instrument bazowy po ustalonej cenie wykonania. Gdyby w terminie wykonania cena rynkowa była wyższa niż cena wykonania, strata nabywcy ograniczy się do zapłaconej premii. Gdy cena będzie niższa, posiadacz nabywca będzie zyskiwał, a najwyższy zysk osiągnie w przypadku spadku ceny rynkowej do zera uwzględniając zapłaconą premię.

Zajmowanie pozycji długiej w opcjach sprzedaży jest uzasadnione gdy spodziewany jest spadek ceny instrumentu bazowego.

Nazwa opcji – co oznaczają poszczególne człony

Kombinacja różnych pozycji w opcjach na dany instrument bazowy pozwala na kreowanie różnych strategii opcyjnych. Najbardziej znanymi strategiami są między innymi: strategia byka ang. Bull spread strategia niedźwiedzia ang.

Transakcje opcji VS VS