Transakcje opcji euro fx. Menu nawigacyjne

Przy zawieraniu transakcji niezbędne jest określenie kursu walutowego oraz terminu wzajemnej dostawy walut. Kurs wymiany jest ustalany w momencie zawarcia transakcji i zależy od trzech czynników: aktualnego kursu rynkowego, różnicy stóp procentowych między walutami, biorącymi udział w przewalutowaniu, okresu, na jaki zawierana jest transakcja. Repo Operacje walutowe- są to transakcje kupna-sprzedaży walut. Motywy zawiązywania transakcji forward [7] : rodzaj zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym , operacje te służą utrzymaniu prawidłowej struktury walutowej aktywów i pasywów, motyw spekulacyjny.

Osobny artykuł: Kryzys opcji walutowych Transakcje opcji euro fx Polsce.

Transakcje opcji euro fx

Podczas kryzysu finansowego w roku liczne polskie przedsiębiorstwa popadły w trudności finansowe na skutek nieudanej inwestycji w opcje walutowe. Przedsiębiorstwo stawało się nabywcą opcji typu Put i jednocześnie wystawcą opcji typu Call.

Transakcje opcji euro fx

Opcja Call, w większości wypadków, opiewała na 2 razy większą pozycję niż opcja Put [1]. Silne osłabienie złotego spowodowało, że inwestorzy ponieśli straty, co w niektórych przypadkach doprowadziło ich do upadłości m. Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w opcje walutowe osiągnęła w kwietniu około 4,5 mld zł i była o połowę niższa niż w lutym.

Komisja zastrzegła jednak, że kwoty tej nie można utożsamiać ze stratami firm [7].

Transakcje opcji euro fx

W lutym r. Wiele firm rozważało wejście na drogę sądową w celu unieważnienia umów na opcje [9]. Na drogę sądową przeciwko ING wystąpiła m.

Transakcje opcji euro fx

Huta Batory [10]. Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkowe [12].

W Sejmie zostały złożone cztery konkurencyjne projekty uregulowania problemu opcji walutowych drogą ustawową: projekt rządowy [13] oraz trzy projekty poselskie, złożone przez posłów PiS [14]PSL [15] i SLD [16]. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo wobec Banku Millennium w sprawie o popełnienie przestępstwa oszustwa art.

Transakcje opcji euro fx