Szablon opcji udostepniania. Udostępnianie elementów—Portal for ArcGIS | ArcGIS Enterprise

Uwaga: Powoli wprowadzamy punkt wejścia, w którym można uzyskać dostęp do opcji udostępnienia formularza jako szablonu. Notatka: Do publicznych aplikacji internetowych można uzyskiwać dostęp za pomocą adresu URL instytucji, ale niestandardowe zasoby instytucji, takie jak galeria map bazowych, usługi geokodowania, usługi drukowania itd. W taki sposób można udostępnić każdemu użytkownikowi widok tylko do odczytu oraz udostępniać edytowalną hostowaną warstwę obiektową grupie edytorów. Każda osoba z dostępem do folderu może zobaczyć wszystkie pliki w tym folderze, ale nic poza nim.

Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi Porada: Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms lub rozpocznij od razu i utwórz ankietę, test lub sondaż.

Szablon opcji udostepniania Opcja Binarna Android Cara Mengunakan

Chcesz przechwytywać i analizować opinie klientów przedsiębiorstwa? Wypróbuj rozwiązanie Opinia klienta dla usługi Dynamics Uwaga: Funkcja Udostępnij do współpracy jest dostępna tylko dla usługi Office Education i aplikacji platformy Microsoft dla klientów biznesowych.

Aby uzyskać dostęp do usługi Udostępnijw celu współpracy, zaloguj się za pomocą konta służbowego. Gdy zapraszasz inne osoby do współpracy nad Twoim formularzem lub testem, Współautorzy mogą pomóc dodawać zawartość, analizować odpowiedzi i udostępniać formularz innym osobom. Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi W Microsoft Forms otwórz formularz lub test, Szablon opcji udostepniania chcesz udostępnić do współpracy.

Szablon opcji udostepniania Najlepsza opcja strategii opcji binarnej IQ

Wybierz przycisk Współpracuj lub Duplikuj. Uwaga: Powoli wprowadzamy punkt wejścia, w którym można uzyskać dostęp do opcji udostępniania formularza w celu współpracy. Jeśli przycisk Współpracuj lub Duplikuj nie jestwybierz przycisk Udostępnij i przejdź do następnego kroku. W obszarze Udostępnijdo współpracy wybierz Uzyskaj link do wyświetlania i edytowania. Wybierz jedną z następujących opcji uprawnień współpracy: Użytkownicy z kontem służbowym usługi Office mogą wyświetlać i edytować — Każda osoba mająca konto służbowe usługi Office w Organizacji lub poza nią ma przypisane uprawnienia do współtworowania, które umożliwia wyświetlanie i edytowanie formularza.

Uwagi: Jeśli zalogowano się przy użyciu konta GCC, można tylko współtworzyć formularz z innymi użytkownikami w ramach dzierżawy.

Łatwe udostępnianie plików online

Jeśli administrator włączył udostępnianie zewnętrzne, możesz współtworzyć formularz z użytkownikami spoza dzierżawy, ale nadal tylko w środowisku GCC. Dowiedz się więcej o środowiskach usługi Office dla instytucji rządowych Szablon opcji udostepniania Usa.

Dowiedz się więcej o różnicachMicrosoft Forms między ogólną ofertą aplikacji platformy Microsoft dla firm a tymi dostępnymi dla środowisk U. Osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować — każda osoba w Twojej organizacji ma przypisane uprawnienia do współtworowania oraz może wyświetlać i edytować formularz.

Określone osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować — Tylko określone przez Ciebie osoby lub grupy w Twojej organizacji mają przypisane uprawnienia do współtworowania oraz mogą wyświetlać i edytować formularz. Uwagi: Aby współpracować nad formularzem z określonymi osobami w organizacji, można wybrać tylko użytkowników z prawidłową skrzynką pocztową usługi Office Użytkownicy z innymi skrzynkami pocztowymi, takimi jak te hostowane na RSS rosyjski system handlowy serwerach Microsoft Exchange i dostępne za Szablon opcji udostepniania interfejsów API usługi REST, nie są obsługiwani.

Dowiedz się więcej. Możesz wyznaczyć maksymalnie współautorów dla jednego formularza i może to być kombinacja pojedynczych osób lub grup.

Szablon opcji udostepniania Strategie handlowe papierow wartosciowych

Grupa bez względu na to, ile osób należy do grupy liczy się jako jeden współautor. Wybierz pozycję Kopiuj. Teraz możesz wkleić ten link wszędzie tam, gdzie współautorzy mogą uzyskać do niego dostęp, na przykład w wiadomości e-mail, notesie lub aplikacji Teams. Uwagi: Każda osoba określona jako współautor, która ma dostęp do linku do współpracy formularza, będzie mogła wyświetlać i edytować zarówno pytania, jak i dane odpowiedzi.

Osoby, które nie zostały określone jako współautorzy, nie będą mogły uzyskać dostępu do testu lub formularza przy użyciu linku do współpracy. Gdy udostępniasz formularz lub test w celu współpracy, Szablon opcji udostepniania jego właścicielem — pozostaniesz w portalu formularzy, ale współautorzy mogą go wyświetlać i Szablon opcji udostepniania za pomocą udostępnionego im linku.

U góry udostępnionego formularza lub testu możesz zobaczyć inicjały poszczególnych osób, które obecnie edytują. Zobaczysz też ikony z inicjałami osób lub grupami obok każdej obecnie edytowanej sekcji.

Uwaga: Współautorzy nie mogą modyfikować poziomów uprawnień współpracy. Jeśli na przykład jako właściciel formularza masz ustawione uprawnienia,osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytowaćTwoi współautorzy nie będą mogli zmienić tego poziomu uprawnień na inny np. Użytkownicy z kontem służbowym usługi Office mogą wyświetlać i edytować.

#8 - Zaawansowane udostępnianie zasobów - Windows Server 2016 (Egzamin 70-740) - Tutorial PL

Jako właściciel formularza, jesteś jedyną osobą, która może wybrać inne ustawienia uprawnień. Zatrzymywanie udostępniania formularza lub testu W Microsoft Forms otwórz formularz lub test z linkiem do współpracy.

Jeśli nie widzisz przycisku Współpracuj lub Duplikuj wybierz przycisk Wyślij i przejdź do następnego kroku. Wybierz przycisk kosza na śmieci obok pola tekstowego, w którym jest wyświetlany link do formularza.

Udostępnij foldery - Dropbox

Wybierz pozycję Usuń link, aby trwale usunąć link do współpracy. Wybierz pozycję Anuluj, jeśli zmienisz zdanie i nie chcesz usuwać linku do współpracy.

Po usunięciu linku do współpracy nie będzie można go kliknąć lub nacisnąć. Nie można odtworzyć tego samego linku do współpracy i trzeba uzyskać nowy, unikatowy link do udostępnienia innym osobom. Scenariusze udostępniania uprawnień W dowolnym momencie procesu współpracy nad formularzem lub testem może być konieczne zmiana uprawnień współtworowania.

Oto kilka typowych scenariuszy, które możesz napotkać, oraz ważne informacje na ich temat.

Udostępnianie szablonów raportów

Przypisywanie testów uczniom za pomocą aplikacji Microsoft Teams Jeśli Szablon opcji udostepniania nauczycielem, który używa aplikacji Microsoft Teams do przypisywania testów uczniom, inni nauczyciele w Twoim kanale usługi Teams zostaną automatycznie dodani jako współautorzy we wszystkich formularzach grupy utworzonych dla tego zespołu.

Jeśli jesteś pierwotnym autorem w formularzu utworzonym w kanale usługi Teams i zdecydujesz się usunąć link do współpracy za pomocą ikony Usuń — kosz na śmiecinauczyciele w Twoim kanale usługi Teams nadal pozostaną współautorami i będą mieć dostęp do Szablon opcji udostepniania za pomocą tego linku do współpracy. Osadzanie formularza na stronie programu SharePoint za pomocą składników Web Part programu Microsoft Forms Jeśli za pomocą składników Web Part programu Microsoft Forms osadzisz formularz na stronie programu SharePoint i zdecydujesz się wyświetlić na tej stronie wyniki formularza, program SharePoint automatycznie wygeneruje link do tego formularza i każda osoba, która go ma, może wyświetlić podsumowanie odpowiedzi.

Jeśli współpracujesz nad formularzem z określonymi osobami w organizacji, nie będą one mogły osadzać tego formularza na stronie programu SharePoint, jeśli link do podsumowania nie jest jeszcze aktywny.

Jeśli utworzono już link do podsumowania formularza, współautorzy będą mogli osadzić ten formularz na stronie programu SharePoint i udostępnić podsumowanie odpowiedzi wszystkim osobom. Współautorzy mogą wyświetlać formularz i edytować go na urządzeniach przenośnych. Jako właściciel formularza nie możesz dodawać ani usuwać osób ani grup z listy współautorów przy użyciu urządzenia przenośnego.

Uwaga: Stopniowo wprowadzamy nowe środowisko dla aplikacji Forms na urządzeniach przenośnych. Ta funkcja będzie wkrótce dostępna.

Szablon opcji udostepniania Strategia handlu grupowego

Udostępnianie odpowiedzi za pomocą linku do podsumowania Jeśli współpracujesz nad formularzem z określonymi osobami w organizacji, tylko Ty, jako właściciel formularza, możesz utworzyć link do podsumowania formularza, jeśli jeszcze nie istnieje. Współautorzy nadal mogą kopiować i udostępniać link do podsumowania, ale nie mogą samodzielnie go tworzyć. W innych trybach współpracy, które nie zostały ustawione dla określonych osób w organizacji, współautorzy mogą tworzyć nowe linki do podsumowania.

Pamiętaj też, że jeśli udostępniasz odpowiedzi na formularze dowolnym osobom w organizacji, a następnie zdecydujesz się udostępnić je tylko określonym osobom w organizacji, wszystkie już istnieje link do udostępniania podsumowania będą nadal dostępne dla Szablon opcji udostepniania osób w organizacji i poza nią. Aby wyłączyć istniejący link do podsumowania, możesz go usunąć, co spowoduje ograniczenie dostępu do danych odpowiedzi.

Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi

Uwaga: Możesz utworzyć nowy link do podsumowania, jeśli chcesz udostępnić go nowej publiczności, ale ten nowy link do podsumowania będzie nadal dostępny dla wszystkich osób, które go przytrzymaj. Korzystanie z udostępnionych wcześniej linków do współpracy Załóżmy, że początkowo udostępniasz test lub formularz, aby współpracować z wszystkimi osobami w organizacji i wygenerować link do współpracy nad nim.

  1. Udostępnianie paneli informacyjnych - Analytics - Pomoc
  2. Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi Udostępnianie formularza lub testu w celu współpracy nad nimi Porada: Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms lub rozpocznij od razu i utwórz ankietę, test lub sondaż.
  3. Algorytmiczne strategie handlowe i handlowe
  4. Udostępnianie formularza lub testu w postaci szablonu Udostępnianie formularza lub testu w postaci szablonu Porada: Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms lub rozpocznij od razu i utwórz ankietę, test lub sondaż.

Następnie zdecydujesz się współpracować tylko z określonymi osobami w szkole lub organizacji. Link do współpracy będzie nadal działać w przypadku tych konkretnych osób, ale nie dla innych osób, które utraciły uprawnienia do formularza. Odejmowanie od udostępniania określonym osobom Jeśli udostępniasz test lub formularz konkretnym osobom, a następnie, na przykład, zdecydujesz się na nadanie uprawnień do współtworzenia całej szkole lub organizacji, utracisz listę osób, które zostały pierwotnie określone.

Jeśli przełączysz się z powrotem na udostępnianie określonym osobom, musisz ponownie przejść przez proces wyznaczania osób, które chcesz dodać jako współautorów. Jeśli zdecydujesz się udostępnić uprawnienia do współtworzy w całej szkole lub organizacji, ale wcześniej utworzono link do współpracy w celu udostępnienia tylko określonym osobom, ten link będzie nadal działać dla tych konkretnych osób, ponieważ należą one do Twojej szkoły lub organizacji. Udostępnianie formularza grupy w grupie publicznej W przypadku grupy publicznej zawartość jest widoczne dla każdego.

  • Udostępnianie linków i plików online - Dropbox
  • Udostępnianie konta innemu użytkownikowi

Każda z osób w organizacji może też dołączyć do tej grupy. Jeśli masz formularz grupy w grupie publicznej, każda osoba w Twojej organizacji może wyświetlać i edytować ten formularz, niezależnie od tego, czy udostępniasz go tylko określonym osobom.