Przebieg opcji zaawansowanych

Pamiętaj, że opcja Korekta harmonogramu we wstępnie skonfigurowanym harmonogramie nawadniania nie jest używana w przypadku stref z inteligentnym nawadnianiem ET. Format nazwy użytkownika Format nazwy użytkownika: Administrator może wybierać format nazwy użytkownika dla serwera uwierzytelniania.

  • Tryb awaryjny Windows 10 po wciśnięciu klawisza F8 Share this post Najnowsze filmy i treści na email tylko dla Ciebie.
  • Okno Ustawienia zaawansowane służy do konfigurowania dodatkowych parametrów dla określonego profilu.
  • Najlepsze opcje binarne brokerzy w USA
  • Накамура, - продолжила Верховный Оптимизатор, - наконец убедил и себя, и своих помощников в том, что наши угрозы - всего лишь блеф.
  • Ustawienia zaawansowane
  • Cena zakupu opcji kapitalowych
  • Wybor gieldowych psow bydla
  • Co stanie sie z opcjami na czas, jesli firma zostanie zakupiona

Dodawanie strefy Aby dodać strefę nawadniania, przejdź do strony Strefy i harmonogramy na koncie Hydrawise i kliknij Dodaj nową strefę.

Na ekranie wyświetlony zostanie kreator stref. Wprowadź informacje dotyczące strefy: Nazwa strefy: Nazwij każdą ze stref nawadniania.

Przebieg opcji zaawansowanych Archeage 3 5 System handlowy

Nazwy stref są wyświetlane na sterowniku Hydrawise i są wykorzystywane na Twoim koncie Hydrawise do wyświetlania czasów uruchomienia programu oraz w celu umożliwienia ręcznych modyfikacji harmonogramów nawadniania.

Numer strefy: Numer każdej strefy nawadniania powinien odpowiadać numerowi używanemu podczas podłączania sterownika.

Ikona strefy: Wybierz ikonę, która będzie używana do wyświetlania strefy na pulpicie. Jeśli przesłałeś obraz dla tej strefy, możesz go użyć, aby był wyświetlany na pulpicie. Typ nawadniania: Wybierz tryb nawadniania dla tej strefy. Strefa może wykorzystywać inteligentne nawadnianie Przebieg opcji zaawansowanych lub nawadnianie oparte na harmonogramach, zgodnie z poniższym opisem.

W zależności od wybranego typu nawadniania wprowadź informacje dotyczące nawadniania opartego na harmonogramach, nawadniania inteligentnego ET lub wirtualnej funkcji Solar Sync. Nawadnianie oparte na harmonogramach Typ nawadniania: Wybierz, czy wolisz wprowadzać informacje ręcznie czy wybierać je z listy wstępnie skonfigurowanych harmonogramów nawadniania. Wprowadź czas i częstotliwość: opcja Opcje TastyTrade Trade. wprowadzać ręcznie długość i częstotliwość nawadniania.

Przebieg opcji zaawansowanych System handlu BTS.

Użyj wstępnie skonfigurowanego harmonogramu nawadniania: dodaj wstępnie skonfigurowany harmonogram nawadniania lub użyj utworzonego poprzednio. Jeśli sterownikami zarządza wykonawca, możesz zobaczyć wstępnie skonfigurowane harmonogramy nawadniania, które zostały przez niego utworzone i ich użyć. Podaj czas i częstotliwość: Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie czasu i Przebieg opcji zaawansowanych, dostępne będą następujące pola: Długość podlewania: Liczba minut każdorazowego nawadniania w tej strefie.

Częstotliwość nawadniania: Wybierz, jak często chcesz nawadniać strefę.

Korekty harmonogramu: Wybierz sposób korygowania czasu nawadniania na podstawie ustawionych wyzwalaczy pogodowych. Użyj wstępnie skonfigurowanego harmonogramu nawadniania: Jeśli zdecydujesz się użyć wstępnie skonfigurowanego harmonogramu nawadniania, możesz wybrać z listy poprzednio utworzonych harmonogramów lub dodać wstępnie skonfigurowany harmonogram, wprowadzając czas i częstotliwość nawadniania oraz modyfikacje harmonogramu jak w powyższych polach.

Praca cykliczna i wsiąkanie: Praca cykliczna i wsiąkanie umożliwia podzielenie czasu nawadniania strefy na okresy nawadniania praca cykliczna i przerw wsiąkanie w celu umożliwienia wsiąknięcia wody w glebę bez jej odpływu do innych obszarów Opcję Praca cykliczna i wsiąkanie można włączać i wyłączać. Jeśli ją aktywujesz, musisz określić długość okresów pracy cyklicznej i wsiąkania: Czas pracy cyklicznej: maksymalna liczba minut uruchomienia strefy Czas wsiąkania: minimalny czas między nawadnianiem poszczególnych stref, przez który woda może wsiąkać w glebę Regulacja: Dostosowanie czasu nawadniania danej strefy według obliczonego czasu.

Pozwala to Przebieg opcji zaawansowanych czas nawadniania, jeśli strefa wygląda na zbyt suchą lub nadmiernie nawodnioną. Inteligentne nawadnianie ET Typ nawadniania: Wybierz, czy wolisz wprowadzać informacje ręcznie czy wybierać je z listy wstępnie skonfigurowanych harmonogramów nawadniania.

Jeśli sterownikami zarządza wykonawca, możesz zobaczyć wstępnie skonfigurowane harmonogramy nawadniania, które zostały przez niego utworzone i użyć ich.

Podaj czas i częstotliwość: Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie czasu i częstotliwości, dostępne będą następujące pola: Długość podlewania: Liczba minut każdorazowego nawadniania w danej strefie.

Częstotliwość nawadniania w szczycie sezonu: Jak często powinna być nawadniania strefa w szczycie sezonu nawadniania. Ta częstotliwość będzie automatycznie korygowana przez cały rok w oparciu o rzeczywiste parowanie i opady deszczu. Użyj wstępnie skonfigurowanego harmonogramu nawadniania: Jeśli zdecydujesz się użyć wstępnie skonfigurowanego harmonogramu nawadniania, możesz wybrać go z listy uprzednio utworzonych harmonogramów lub dodać wstępnie skonfigurowany harmonogram nawadniania, Przebieg opcji zaawansowanych czas nawadniania i jego częstotliwość oraz modyfikacje harmonogramu.

Pamiętaj, że opcja Korekta harmonogramu we wstępnie skonfigurowanym harmonogramie nawadniania nie jest używana w przypadku stref z inteligentnym nawadnianiem ET.

Praca cykliczna i wsiąkanie: Praca cykliczna i wsiąkanie umożliwia podzielenie czasu nawadniania dla strefy na okresy nawadniania praca cykliczna i przerw wsiąkanie w celu umożliwienia wsiąknięcia wody w glebę Przebieg opcji zaawansowanych jej odpływu do innych obszarów. Opcję Praca cykliczna i wsiąkanie można włączać i wyłączać.

Przegląd opcji w trybie zaawansowanym – strefy i harmonogramy

Jeśli ją aktywujesz, musisz określić długość okresów pracy cyklicznej i wsiąkania: Czas pracy cyklicznej — maksymalna liczba minut uruchomienia strefy Czas wsiąkania — minimalny czas między nawadnianiem poszczególnych stref, przez który woda może wsiąkać w glebę Regulacja: Dostosowanie czasu nawadniania danej strefy według obliczonego czasu.

Dodawanie obrazów stref Dla każdej ze stref nawadniania możesz przesłać do systemu Hydrawise wiele obrazów. Aby przesłać obraz, kliknij przycisk dodawania Przebieg opcji zaawansowanych znajdujący się obok przycisku edycji strefy.

Dla każdej ze stref można przesłać wiele obrazów. Całkowita liczba obrazów, jakie można przesłać, zależy od rozmiaru obrazów i jest inna dla poszczególnych planów subskrypcji danego konta. Po przesłaniu obrazów możesz wybrać obraz, który będzie wyświetlany na pulpicie, edytując strefę i wybierając obraz z listy ikon strefy Konfiguracja zaworu głównego sekcja czujników i zaworów Zawór główny to automatyczny zawór instalowany w miejscu podłączenia systemu nawadniania do źródła wody.

Sterownik włącza i wyłącza zawór główny. Zawory stref są indywidualnymi zaworami, które uruchamiają grupy zraszaczy lub emitery kropelkowe.

Zwykle jednocześnie włącza się jeden zawór strefowy, który steruje nawadnianiem w określonym obszarze ogrodu. Jeśli sterownik wyda polecenie otwarcia jednemu z zaworów strefy nawadniania, prześle także sygnał otwarcia zaworowi głównemu — zawór główny działa jak zawór zapasowy lub zawór zabezpieczający w razie awarii.

Zadaniem zaworu głównego jest odcinanie wody dopływającej do systemu nawadniania, kiedy żaden z zaworów stref nie działa. Na poniższej ilustracji przedstawiono działający zawór główny podłączony do strefy 12 na sterowniku Hunter HC. Różne sterowniki z oprogramowaniem Hydrawise oferują inne opcje przy wyborze zaworu głównego.

Przebieg opcji zaawansowanych Opcje binarne Optionfair.

W przypadku sterownika Hunter HC istnieje możliwość skonfigurowania każdej ze stref w taki sposób, aby pełniła ona rolę zaworu głównego. Pozostałe modele sterowników z oprogramowaniem Hydrawise posiadają dedykowany zawór główny. Strefa główna jest konfigurowana na stronie Strefy i harmonogramy pod listą stref nawadniania, tak jak zaznaczono na poniższej ilustracji. Jedyne co należy zrobić to wskazać, czy system posiada zawór główny. Nie musisz juz wybierać, do której strefy podłączony jest zawór główny, gdyż opcja ta będzie się różnić w zależności od sterownika wybranego podczas pierwszej konfiguracji sterownika.

Przebieg opcji zaawansowanych E mini przyszle strategie handlowe

Zawór główny nigdy nie jest wstępnie skonfigurowany. Jeśli wiele stref korzysta z tej samej godziny uruchomienia programu, będą one uruchamiane kolejno w danym momencie może być uruchomiona tylko jedna strefa.

Aby dodać godzinę uruchomienia programu, przejdź do strony Strefy i harmonogramy na twoim koncie Hydrawise i kliknij Dodaj czas nawadniania. Czas startu: Wprowadź godzinę uruchomienia programu.

Przebieg opcji zaawansowanych Systematyczne fundusze handlowe

Typ nawadniania: Wybierz typ nawadniania dla tej godziny uruchomienia programu. Możesz na przykład wybrać tygodnie parzyste lub nieparzyste. Dni nawadniania: Wybierz, których dni dotyczy godzina uruchomienia programu.

Możesz na przykład wybierać dni parzyste lub nieparzyste albo określone dni tygodnia.

Как выполнить восстановление системы на ПК Dell с Windows 8.1

Następnie wybierz strefy, których dotyczy godzina uruchomienia programu. Opcja może dotyczyć wszystkich stref lub można wybrać strefy z listy albo ze wstępnie skonfigurowanych harmonogramów nawadniania. Konfigurowanie wstępnie skonfigurowanych harmonogramów Wstępnie skonfigurowane harmonogramy nawadniania umożliwiają grupowanie stref o takich samych parametrach nawadniania.

Każdy z harmonogramów nawadniania określa, w jaki sposób będzie przeprowadzane nawadnianie w każdej ze stref oraz jak należy zmodyfikować harmonogram w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych. Nawadnianie stref będzie się odbywać w określonych godzinach uruchomienia programu. Aby dodać wstępnie skonfigurowaną strefę nawadniania, przejdź do opcji Strefy i harmonogramy na koncie Hydrawise i kliknij Dodaj harmonogram nawadniania. Nazwa harmonogramu: Nadaj harmonogramowi nazwę.

Ustawienia zaawansowane

Czas pracy: Wybierz, jak często będzie uruchamiane nawadnianie w każdej ze stref dla danego, skonfigurowanego wstępnie harmonogramu nawadniania.

Częstotliwość uruchamiania: Wybierz, jak często będzie uruchamiane nawadnianie w każdej ze stref dla danego, skonfigurowanego wstępnie harmonogramu nawadniania. Modyfikacja harmonogramu: Wybierz, jak ten wstępnie skonfigurowany harmonogram nawadniania ma być modyfikowany w zależności od temperatury i opadów deszczu. Uwaga: jeśli zastosujesz ten harmonogram nawadniania do strefy nawadniania z inteligentnym nawadnianiem ETmodyfikacja harmonogramu nie zostanie zastosowana.

Przeglądanie wstępnie skonfigurowanych harmonogramów nawadniania Wszystkie wstępnie skonfigurowane harmonogramy nawadniania można przeglądać na stronie Strefy i harmonogramy.

Jeśli Twoimi sterownikami zarządza wykonawca, możesz także przeglądać wstępnie skonfigurowane harmonogramy nawadniania utworzone przez twojego wykonawcę. Obok harmonogramów wyświetlany będzie symbol grupy, tak jak zostało to przedstawione poniżej. Możesz użyć tych wstępnie skonfigurowanych harmonogramów nawadniania, jednak nie możesz ich edytować ani Przebieg opcji zaawansowanych — te czynności może wykonać jedynie wykonawca. Czy ten artykuł był pomocny?