Pole opcji udostepniajacej, Off canvas navigation

Początek strony Dodawanie pól Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania nowych danych związanych z zagadnieniem, dla którego już istnieje tabela w programie Access, warto rozważyć dodanie pola do tabeli. Na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól.

Prompt obiektu Prompty obiektów zapewniają użytkownikom możliwość dodawania dodatkowych obiektów do raportu. Można zezwolić na wybieranie prawie każdego obiektu dostępnego w aplikacji MicroStrategy.

Obiekty wybierane przez użytkownika w prompcie są umieszczane w raporcie.

Pole opcji udostepniajacej

Odpowiada to praktycznie tworzeniu przez użytkowników własnych raportów, jednak funkcja ta jest kontrolowana przez prompt udostępniający obiekty do dołączania do raportów.

Sygnaly opcji binarnych przykład można utworzyć prompt, który umożliwia użytkownikom wybranie z listy istniejących filtrów autonomicznych elementów do zastosowania do raportu. Można także utworzyć prompt, który wyświetli atrybuty Dzień, Miesiąc, Kwartał i Rok, tak aby użytkownik mógł wybrać stopień szczegółowości raportu.

Prompt obiektu

Prompty obiektów dają możliwość dostarczania Systemy balustrad ze stali nierdzewnej elastycznych raportów. Dodatkowe przykłady i ilustracje promptu obiektu można znaleźć w rozdziale Udzielanie odpowiedzi dotyczących danych w Basic Reporting Guide.

Promptów obiektów można używać w wielu miejscach, między innymi: Prompt obiektu zawierający atrybuty: Dowolne miejsce przyjmujące listę atrybutów. Prompt obiektu zawierający metryki: Osadzone w filtrze zestawu kwalifikacji, a także dowolne miejsce przyjmujące metryki. Po utworzeniu promptu obiektu można zdecydować, czy użytkownicy będą wybierać elementy z listy obiektów aplikacji MicroStrategy, albo zdefiniować określone wyszukiwanie prezentujące użytkownikom zaktualizowany zestaw obiektów możliwych do wybrania.

Dołączenie obiektu wyszukiwania do promptu obiektu zamiast określania dokładnych nazw obiektów umożliwia użytkownikom wybieranie nowych elementów, których mogło nie być w projekcie podczas tworzenia pierwotnego promptu.

Udostępnianie filmów i kanałów

Aby analitycy udzielali odpowiedzi na prompt przez wybieranie wyników obiektów wyszukiwania, obiekt taki musi już być utworzony. Aby utworzyć prompt obiektu Otwórz dowolną stronę folderu na przykład kliknij ikonę Wspólne foldery na stronie głównej. Na pasku ikon po lewej stronie kliknij strzałkę w prawo obok ikony Utwórz analizę.

Zostanie wyświetlone menu rozwijane.

Kliknij ikonę Nowy Prompt. Zostanie otwarta strona Stwórz Prompt. Kliknij polecenie Obiekt. Zostanie otwarta strona Nowy prompt. Aby utworzyć listę obiektów do wyboru przez użytkownika Pole opcji udostepniajacej prompcie obiektu można używać wyłącznie obiektów jednego typu.

Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej. Share this post Najnowsze filmy i treści na email tylko dla Ciebie.

Na przykład można dołączyć metryki lub atrybuty do pojedynczego promptu obiektu, jednak nie oba typy elementów równocześnie. Aby korzystać z promptu wielu typów obiektów w tym samym raporcie, należy utworzyć prompt obiektu dla każdego jego rodzaju. Na karcie Definicja wybierz jedną z następujących opcji: Użyj predefiniowanej listy obiektów: Wybierz tę opcję, aby utworzyć listę metryk lub atrybutów, które będą mogli wybierać użytkownicy.

Pole opcji udostepniajacej

Kliknij przycisk Dodaj, wybierz obiekty, a następnie kliknij przycisk OK. Aby usunąć obiekt, wyróżnij go i kliknij polecenie Usuń. Aby usunąć wszystkie elementy, kliknij polecenie Wyczyść. Użyj wyniku obiektu poszukiwania: Jeśli wcześniej określono obiekt wyszukiwania, można do niego przechodzić i wybierać go lub określać jego nazwę.

Obiekt wyszukiwania przeprowadzi wyszukiwanie określonych obiektów projektu i wyświetli je, kiedy użytkownik wykona raport.

Pole opcji udostepniajacej

Umożliwia to wyświetlenie przez użytkownika w projekcie promptu zawierającego najbardziej aktualne obiekty. Na karcie Ogólne wprowadź tytuł i opis promptu w polach Tytuł i Instrukcje. Aby ograniczyć liczbę odpowiedzi na prompt Aby wymusić udzielenie przez użytkowników odpowiedzi na prompt przed uruchomieniem raportu, określ, czy prompt wymaga odpowiedzi.

Zapamiętaj nazwę sieci Wi-Fi urządzenia oraz hasło, które zostanie wyświetlone na ekranie. Jeśli chcesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi, dowiedz się, jak zmienić nazwę urządzenia. Następnie spróbuj ponownie połączyć urządzenia z hotspotem osobistym.

Zaznacz pole wyboru Wymagana jest odpowiedź na prompta. Jeśli jest wymagana Transakcje o opcjach 1stdibs, warto udostępnić domyślną odpowiedź.

W przeciwnym przypadku próby subskrypcji tego raportu będą nieudane. Opis procedury zawiera temat Określanie, czy po uruchomieniu raport używa domyślnych odpowiedzi na prompty.

Wyświetlanie i prezentowanie zawartości na spotkaniu programu Skype dla firm (Lync)

Wprowadź te liczby w polach Minimalna ilość odpowiedzi i Maksymalna ilość odpowiedzi. Pole opcji udostepniajacej, czy użytkownicy będą mogli zapisywać odpowiedzi na prompty w celu powtórnego użycia.

W przypadku wyboru tej opcji należy ustawić maksymalną liczbę odpowiedzi na prompt możliwą do zapisania. Z listy rozwijanej Dozwolone indywidualne odpowiedzi wybierz jedną z następujących opcji: Żaden: Określenie tego ustawienia oznacza, że odpowiedzi na prompt nie mogę być zapisywane i ponownie używane. Pojedynczy: To ustawienie umożliwia zapisanie i ponowne użycie tylko jednej odpowiedzi na prompt.

 • Zgłoś oszustwo dot.
 • Wybor oprocentowania Wybor Wynagrodzenia
 • University of International Business Strategy w Sydney
 • Opcje startow Pinball FX 2
 • Opcje binarne Menedzer konta handlowego
 • Tworzenie tabeli i dodawanie pól - Access
 • Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej. - mocne-strony.pl
 • Udostępnianie filmów i kanałów - Komputer - YouTube - Pomoc

Wielokrotny: To ustawienie umożliwia zapisanie wielu odpowiedzi na prompt. Aby określić układ i styl wyświetlania promptu Pole opcji udostepniajacej karcie Styl wybierz z listy rozwijanej Styl wyświetlania styl prezentacji promptu, taki jak Pole wyboru.

Jest to metoda wyświetlania promptu użytkownikowi. Aby określić kolejność opcji promptu, z listy rozwijanej Orientacja wybierz polecenie Pionowo lub Poziomo.

Jeśli używany jest obiekt wyszukiwania, można umożliwić użytkownikiem użycie pola wyszukiwania w celu znajdowania odpowiedzi na prompt. Wyszukiwanie obiektów umożliwia analitykom szybkie lokalizowanie określonych obiektów, które mogą być użyte w celu udzielenia odpowiedzi na prompt.

Korzystając ze stylu wyświetlania Wózek na zakupy, można zaznaczyć pole wyboru Użyj struktury folderu, aby wyświetlać odpowiedzi na prompt w strukturze folderów.

Jeśli funkcja Hotspot osobisty nie działa na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular)

Opcja ta, dostępna wyłącznie w przypadku obiektów wyszukiwania, jest użyteczna, kiedy ten sam obiekt o takiej samej nazwie jest zapisany w wielu folderach. Użyj strzałek w górę i w dół, aby ustalić kolejność obiektów promptu. Aby umożliwić użytkownikom przechodzenie ponad folder główny podczas wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na nawigację powyżej źródeł wyszukiwania.

W przypadku promptu obiektowego, który wykorzystuje obiekt wyszukiwania i styl wyświetlania Widok drzewa, pole wyboru Użyj struktury folderu jest zaznaczone i nie można go wyczyścić.

Udostępnianie połączenia z Internetem ze swojego Maca innym użytkownikom w sieci

Można określić, czy podczas wykonywania promptu mają być wyświetlane puste foldery w drzewie. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie pokazuj pustych folderów.

Oprócz właściwości pól możesz ustawić także właściwości stosowane do całej tabeli lub do całych rekordów.

Zaznaczenie tej opcji może wpłynąć na wydajność. Uwaga: Obiekt wyszukiwania musi wyszukiwać w obrębie podfolderów. Ogólne informacje o obiektach wyszukiwania i procedurę ich tworzenia zawiera pomoc aplikacji Desktop.

Tworzenie tabeli i dodawanie pól

Aby zapisać prompt Aby zapisać prompt, wybierz polecenie Zapisz jako. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako. Określ nazwę, opis i lokalizację, w której chcesz zapisać prompt, a następnie kliknij przycisk OK. Teraz można dodać nowy prompt do raportu.

 1. Udostępnianie połączenia z Internetem ze swojego Maca innym użytkownikom w sieci Możesz udostępniać połączenie z Internetem ze swojego Maca innym komputerom w sieci lokalnej.
 2. Но Элли знала нечто такое, о чем Роберту не было известно.
 3. Ktory broker sprzedaje handel kryptograficzny
 4. Dzisiejsze sygnaly handlowe
 5. Opcja binarna Indonezja YouTube

Zobacz temat Dodawanie promptu do raportu.