Podstawy przyszlych transakcji opcji. Opcje - Edukacja Giełdowa

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe informacje o opcjach walutowych oraz zasadach na jakich działają. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Nie mamy na to wpływu.

Podstawy przyszlych transakcji opcji

Opcje są to instrumenty finansowe które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Poprzez opcje można: zabezpieczyć posiadane akcje przed spadkiem ich wartości, zwiększyć przychód na posiadanych akcjach, przygotować strategię, która pozwoli kupić akcje po niższej cenie, przygotować strategię, która pozwoli osiągnąć zysk w efekcie znacznej zmiany ceny instrumentu bazowego, niezależnie od kierunku tej zmiany, osiągać zyski na wzroście lub spadku ceny akcji będących instrumentem bazowym bez konieczności ponoszenia kosztów jakie towarzyszą bezpośrednim inwestycjom w akcje.

Podstawy przyszlych transakcji opcji

Czym jest opcja? Prawo to może być zrealizowane w dniu wygaśnięcia opcji opcja europejska lub w dowolnym dniu od daty zawarcia kontraktu opcyjnego do daty wygaśnięcia włącznie opcja amerykańskaew.

Podstawy przyszlych transakcji opcji

W praktyce opcja zostaje zrealizowana, jeśli przewidywana przez nią cena jest lepsza niż cena oferowana na wolnym rynku w danym czasie. Zysk nabywcy opcji jest wówczas równy Podstawy przyszlych transakcji opcji między ceną rynkową, a ceną realizacji opcji.

Podstawy przyszlych transakcji opcji

Z reguły rozliczenie rzeczywiste stosuje się w przypadku towarów oraz obligacji. W przypadku innych aktywów, częściej spotykane jest rozliczenie nierzeczywiste.

Premia opcyjna W zamian za nabycie opcji nabywca płaci wystawcy cenę, zwaną premią opcyjną.

Podstawy przyszlych transakcji opcji

Wartość opcji silnie zależy nawet od niewielkich wahań notowań przedmiotu transakcji, ponadto zależy ona od różnych innych czynników, dlatego wartość opcji trudno jest wyceniać. Istnieją różne metody i modele określania ceny opcji. Pozycje w opcjach Zająć można następujące pozycje w opcjach.