Obsluga opcji oplaty

Środki na Rachunku Użytkownika powstałe w wyniku doładowania od Administratora nie podlegają wypłacie w postaci środków pieniężnych. Płacąc kartą Dopasowaną Mastercard: zbierasz punkty za każdą płatność, otrzymujesz 1 punkt za każde 10 zł wydane w restauracjach, kawiarniach i punktach gastronomicznych w Polsce, otrzymujesz dodatkowe punkty za płatności u partnerów programu. Klienci, którzy aktywnie korzystają z karty, mogą uniknąć opłaty za jej miesięczną obsługę. Zarówno opłaty oczekujące na zapłacenie, jak również opłaty zrealizowane czy anulowane przez użytkownika. W przypadku określonym w ust.

Informacje dotyczące płatności przedpłaconych opłat lub następnych płatności Płatności w opcji przedpłaconej opłaty drogowej A.

Informacje o opłacie przedpłaconej opłaty drogowej potrzebne przy rejestracji oraz zawieraniu umów W opcji przedpłaconego opłaty drogowej opłaty można uiścić w następujący sposób: w gotówce w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym, kartą bankową w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym, kartą paliwową, której emitent jest akceptowany przez administratora poboru opłaty drogowej, w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym.

Obsluga opcji oplaty

Orientacyjną wysokość myta można obliczyć za pomocą Kalkulatora myta. Informacje o płatnościach przedpłaconej opłaty drogowej podczas trwania umów Jeśli wysokość przedpłaconej opłaty drogowej równa się lub jest niższa niż wymagana minimalna pozostałość przedpłaconego myta, jednostka pokładowa poinformuje kierowcę o osiągnięciu tego limitu. Na podstawie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, która została opisana w instrukcji obsługi, kierowca pojazdu powinien udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i opłacić z góry opłatę drogową lub zjechać z płatnych odcinków dróg.

W przeciwnym razie po całkowitym wyczerpaniu przedpłaconej opłaty drogowej jednostka pokładowa zostanie zablokowana. W przypadku zwrotu niewykorzystanej opłaty drogowej w gotówce zwraca się tylko kwotę nie wyższą niż EUR. W przypadku, gdy wysokość niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej przekracza EUR, zostanie zwrócona wyłącznie w całości na rachunek bankowy użytkownika pojazdu.

Opłata za kartę

Niewykorzystana przedpłacona opłata drogowa, które była uiszczona kartą paliwową, zostanie zwrócona przez administratora poboru opłaty drogowej wyłącznie na rachunek bankowy użytkownika Obsluga opcji oplaty. Ewentualną nadpłatę opłaconej opłaty drogowej administrator poboru opłaty drogowej zwróci jednakowym sposobem, jakim opłacono opłatę drogową.

Jeśli opłata drogowa Strategie opcji pisania uiszczona kombinacją różnych sposobów, administrator poboru opłaty drogowej ma prawo wybrać sposób zwrotu nadpłaty.

Obsluga opcji oplaty

Opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłaty ponosi użytkownik pojazdu. W gotówce zwraca się nadpłatę nie przekraczającą sumy EUR. Jeśli użytkownik pojazdu płaci opłatę drogową w opcji przedpłaconego myta a wskutek nieprawidłowego ustawienia jednostki pokładowej będzie mieć niedopłatę myta, w takim przypadku użytkownik pojazdu jest zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia tej niedopłaty.

Płatności w opcji abonamentowego opłacenia opłaty drogowej W opcji abonamentowego opłacenia opłaty drogowej na podstawie faktur opłaty można uiścić w następujący sposób: a przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek administratora poboru opłaty drogowej, b za pośrednictwem wystawcy kart paliwowych, c w punktach kontaktowych przy użyciu karty bankowej, paliwowej lub w gotówce.

Obsluga opcji oplaty

W przypadku zapłaty faktury za pośrednictwem wystawców kart paliwowych administrator poboru opłaty drogowej posyła użytkownikowi pojazdu fakturę o charakterze informacyjnym, której użytkownik pojazdu nie płaci. W przypadku uiszczenia opłaty drogowej faktury przelewem bankowym, użytkownik pojazdu jest obowiązany identyfikować wpłatę podając symbol zmienny i specyficzny, które zostały podane na fakturze do zapłacenia.

Obsluga opcji oplaty

Faktura będzie zawierać również okres płatności faktury, który standardowo wynosi 14 dni kalendarzowych. Uiszczenie opłaty drogowej musi wpłynąć w pełnej wysokości na rachunek administartora poboru opłaty drogowej najpóźniej w dniu płatności danej faktury.

  • Warianty strategii zabezpieczajacych
  • Karta Dopasowana, Karty bankomatowe | Santander Bank Polska (dawniej BZWBK)
  • Tabela nr 2.
  • Informacje dotyczące płatności przedpłaconych opłat lub następnych płatności Płatności w opcji przedpłaconej opłaty drogowej A.

W ramach dochodzenia należności jednocześnie z wysłaniem drugiego upomnienia dojdzie do pokrycia należności ze środków zabezpieczenia złożonego przez użytkownika pojazdu w formie gwarancji bankowej lub w innej formie podczas zawierania umowy o wykorzystywaniu wyznaczonych odcinków dróg.

Ewentualne nadpłaty uiszczonej opłaty drogowej zostaną ujęte w następnym fakturowanym okresie.

  • Strategia handlu gieldami
  • Karty Debetowe - Klienci indywidualni - Pomoc - Karty Debetowe - Getin Bank
  • By przejść do strony zarządzania płatnościami użytkownika należy kliknąć pozycję w menu bocznym Płatności.
  • Płacąc kartą Dopasowaną Mastercard: zbierasz punkty za każdą płatność, otrzymujesz 1 punkt za każde 10 zł wydane w restauracjach, kawiarniach i punktach gastronomicznych w Polsce, otrzymujesz dodatkowe punkty za płatności u partnerów programu.

W przypadku, gdy użytkownik pojazdu chce otrzymać nadpłatę faktury za Obsluga opcji oplaty drogową jeszcze przez zakończeniem kolejnego fakturowanego okresu, musi poprosić o to w formie pisemnego podania o zwrot środków finansowych, które dostarczy użytkownikowi systemu.

W przypadku wniosku o zwrot nadpłaty w formie bezgotówkowej, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy użytkownika pojazdu podany w umowie o wykorzystywaniu wyznaczonych odcinków dróg. Jeśli użytkownik pojazdu płaci opłatę drogową w opcji abonamentowego uiszczania opłaty drogowej, administrator poboru opłaty Obsluga opcji oplaty przy fakturowaniu niedopłaty opłaty drogowej postępuje zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi.

Jeśli wskutek nieprawidłowego ustawienia jednostki pokładowej powstanie nadpłata myta, użytkownik pojazdu poprosi o jej zwrot zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi administratora poboru opłaty drogowej.

Klienci, którzy aktywnie korzystają z karty, mogą uniknąć opłaty za jej miesięczną obsługę. Warunki jakie powinieneś spełnić, aby Twoja karta była bezpłatna, znajdziesz również w odpowiedniej Tabeli Opłat i Prowizji. Opłata miesięczna za obsługę karty jest pobierana niezależnie od daty jej aktywowania, a więc także od karty o statusie nieaktywna.

Szczegółowe informacje dotyczące danych i dokumentów potrzebnych do rejestracji znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych administratora poboru opłaty drogowej oraz użytkownika systemu. Akceptowane karty paliwowe służące do bezgotówkowej zapłaty elektronicznej opłaty drogowej w systemie przedpłaconym prepaid Administrator poboru opłaty drogowej i Administrator systemu do celów bezgotówkowej zapłaty za kompleksową usługę elektronicznego poboru opłaty drogowej akceptują karty paliwowe wymienione w poniższej tabeli.

📙 Oszczędności w cenniku Allegro -- Prowizja i opłaty na Allegro

Za pośrednictwem wydawców kart paliwowych wymienionych w poniższej tabeli można dokonać zabezpieczenia zobowiązania uiszczenia opłaty drogowej.

Za pomocą następujących kart paliwowych można dokonywać płatności w systemie przedpłaconym we wszystkich punktach obsługi klienta bez ograniczeń. Depozytu za jednostkę pokładową nie można zapłacić za pomocą karty paliwowej!

Obsluga opcji oplaty