Negocjacje w sprawie opcji akcji,

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 31 marca roku. Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej eobuwie. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcie negocjacji z MKK3 sp. Na podstawie art.

  • Raporty bieżące • Raport bieżący nr 14/
  • Helios kina Agora akcje sprzedaż
  • Cyfrowy Polsat i akcjonariusz InPostu chcą kupić akcje mocne-strony.pl

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcie negocjacji z MKK3 sp. Na podstawie art.

Zgodnie z Warunkami, Nowa Umowa dotycząca Transakcji powinna zostać zawarta w terminie do dnia 31 marca r. Do czasu zakończenia negocjacji Nowej Umowy, wynik negocjacji dotyczących Transakcji jest niepewny.

Warianty binarne Bezposredni rozmowa Rozdzial 2 Porownuje system Porownaj przewagi i system rynkowy

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej: W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art.

W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej na tym etapie prowadzonych przez Spółkę działań wstępnych stanowiących etap rozciągniętego w czasie procesu zmierzającego do przeprowadzenia Transakcji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki i jej grupy kapitałowej poprzez negatywny wpływ na jego przebieg, a nawet skutkować brakiem możliwości pomyślnego jego zakończenia w przyszłości, w szczególności z uwagi na niepewność dotyczącą wyniku negocjacji oraz możliwości zawarcia Nowej Umowy w krótkim, przewidzianym w Warunkach terminie.

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Emitenta założonych celów biznesowych i finansowych, ponadto prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia emisji było w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu nieznane. W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków Transakcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art.

Ogolne algorytmowe strategie handlowe Szyjkowy system handlu AFL

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 31 marca roku. Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych działaniach, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Stosownie do treści art.

Jak stac sie bogaty w mozliwosci handlowe Nadex Binary Optioning System

Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta lub MKK3 od przeprowadzenia Negocjacje w sprawie opcji akcji, w szczególności w przypadku nieuzgodnienia wiążącej Nowej Umowy.

Pliki do pobrania.

Crypto Bot Trader. Jak wygrac transakcje opcji binarnych