Model opcji promocyjnych. Przewagi modelu Reach & Frequency

Dopiero następnym krokiem jest wprowadzenie nowego produktu na dotychczasowe rynki. Chachulska , s.

Opcja sprzedaży — jak obliczyć wynik inwestycji?

Model opcji promocyjnych

Inwestycja w opcję sprzedaży — przykładowe zadanie Dana jest półroczna europejska opcja sprzedaży o cenie wykonania 50, której cena w momencie wystawienia wynosiła 5. Oblicz jaki wynik osiągnie inwestor mający długą pozycję na tej opcji w sytuacji kiedy cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia wyniesie 40, 50, W których sytuacjach ta opcja zostanie wykonana?

Model opcji promocyjnych

Rozliczenie opcji sprzedaży — ogólny sposób rozwiązania Europejska opcja sprzedaży to instrument finansowy, który ma określony instrument bazowy instrument finansowy, który ma swoją cenę rynkową — Sczas trwania Model opcji promocyjnych cenę wykonania oznaczaną jako X. Od wyniku wykonania opcji dodatni albo zero trzeba jeszcze dodać koszt jej zakupu premia opcyjna.

Taka opcja nie zostałaby wykonana. Taką Model opcji promocyjnych nazywamy ATM z angielskiego At-The-Money Rozliczenie opcji sprzedaży — wzory Można zastosować następujący wzór do obliczenia wyniku Rozwiązanie przykładowego zadania — obliczenia W treści zadania mamy podane następujące dane: cena wykonania X — 50 cena zakupu opcji p — 5 cena instrumentu bazowego S — 40, 50 albo 60 3 podpunkty do obliczenia Wariant 1 — cena instrumentu bazowego wyniesie 40 Sprawdzamy czy S jest mniejsze od X.

S i X są równe 50 — opcja nie zostanie wykonana opcja wygaśnie ATM. Dla opcji spredaży o podanych parametrach: ITM, kiedy S mniejsze niż X — czyli cena instrumentu bazowego będzie mniejsza niż 50 OTM, kiedy S większe  niż X — czyli cena instrumentu bazowego będzie większa niż 50 ATM, kiedy S będzie równe X — czyli cena instrumentu bazowego będzie równa 50 Kiedy posiadacz opcji osiągnie zysk?

Koszt opcji to 5, więc żeby osiągnąć zysk musi on zostać pokryty zyskiem z jej wykonania.

Model opcji promocyjnych