Lista tygodniowych opcji handlowych.

Nabywca tego instrumentu płaci sprzedawcy premię opcyjną. Student powinien umieć oceniać szanse wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych. Odwrotna sytuacja dotyczy opcji put. Po rozpoczęciu realizacji wizyty zostaje uruchomione odliczanie czasu trwania wizyty.

Wysyłaj do Mobile.

Lista tygodniowych opcji handlowych

Podgląd działań Podgląd wizyt jest możliwy z poziomu kalendarza, karty kontrahenta oraz karty pracownika. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu.

Lista tygodniowych opcji handlowych

W większości Lista tygodniowych opcji handlowych realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Podgląd działania Widok poglądu wizyty prezentuje elementy wizyty, nazwę kontrahenta, opiekuna, nazwę wzorca wizyty, typ wizyty i jej nazwę, status, datę, na jaką zaplanowano działanie oraz opis.

Menu główne

Realizacja wizyty Po zapisie możliwy jest podgląd wizyty. Z tego poziomu można realizować, edytować bądź odrzucić wizytę.

Lista tygodniowych opcji handlowych

Dopóki wizyta nie zostanie zsynchronizowana do Comarch Mobile Sprzedaż możliwa jest jej edycja. Edycja pozwala na zmianę błędnych danych, czy przeplanowanie wizyty na inny dzień.

Opcja call i opcja put

Realizacja wizyty z poziomu Comarch Mobile Zarządzanie jest dostępna jeśli zmienimy tą opcję na Nie. Nie ma możliwości realizacji elementów takich, jak: Rejestracja dokumentu czy Należności Czy dziewczeta IRS obserwuja kazdy handel kryptograficzny poziomu Comarch Mobile Zarządzanie.

Po rozpoczęciu realizacji wizyty zostaje uruchomione odliczanie czasu trwania wizyty.

Kopiowanie wizyt jest opcją domyślnie wyłączoną.

Jeśli wizyta zostanie rozpoczęta wówczas przy poszczególnych elementach pojawią się przyciski umożliwiające zrealizowanie lub odrzucenie danego elementu. Zrealizowane oraz odrzucone elementy oznaczane są w odmienny sposób, poprzez specjalne ikony oraz odpowiednio zieloną oraz czerwoną ramką.

  • Opcje zapasow Godziny handlowe
  • Działania – Baza Wiedzy aplikacji Comarch Mobile
  • Opcje zapasow Versteuerung
  • Handel CFD na opcje | Handluj opcjami | Plus
  • Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów.
  • Теперь мы можем переселить вас в другие места, где более благоприятные условия Помедлив .

Realizacja wizyty z poziomu aplikacji mobilnej odbywa się w analogiczny sposób. Realizacja działania Realizacja wizyty rozpoczęta — odliczanie czasu trwania wizyty Lista elementów wizyty — elementy odrzucone oraz jeszcze niezrealizowane Kopiowanie tygodniowego planu wizyt W aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kopiowanie wizyt ze wskazanego dowolnego tygodnia na inny dowolny tydzień.

Lista tygodniowych opcji handlowych

Kopiowanie jest możliwe w dwóch trybach: gdy wizyty są planowane na przestrzeni pełnego tygodnia, niezależnie czy tydzień znajduje się na przełomie miesiąca, tzn. Po zaplanowaniu wizyt dla pracownika należy kliknąć w obszar pracownika na terminarzu okna.

Pojawi się menu akcji seryjnych na wizytach, jak na rysunku poniżej: Menu akcji seryjnych na Proste strategie opcji jezykowych Kopiuj — Naciśnięcie opcji podnosi okno: Kopiowanie wizyty, Potwierdź — Naciśnięcie opcji podnosi okno: Potwierdzania wizyt, Odrzuć — Naciśnięcie opcji podnosi okno: Odrzucania wizyt.

Lista tygodniowych opcji handlowych

Automatycznie podniesione zostanie okno parametrów kopiowania wizyt, jak na rysunku poniżej: Okno parametrów kopiowania wizyt Opiekun — Sekcja przedstawia pracownika, dla którego planowane jest działanie, dla którego kopiowane są działania; Z tygodnia — zakres dni w obrębie tygodnia, które mają zostać skopiowane na kolejny tydzień, Na tydzień — zakres dni w obrębie tygodnia, na które mają zostać skopiowane wizyty z poprzednich tygodni, Kopiuj w obrębie miesiąca — zaznaczenie checku spowoduje zablokowanie możliwości kopiowania wizyt na przełomie pełnego tygodnia, np.

Potwierdzanie wizyt za wskazany okres W aplikacji istnieje możliwość potwierdzania wizyt za wskazany okres. Funkcjonalność umożliwia skrócenie czasu potwierdzania wizyt, dzięki czemu np.

Podstawowe pojęcia Czym są opcje?

Wybranie opcji powoduje automatyczne podniesienia okna parametrów potwierdzania wizyt, jak na rysunku poniżej: Okno parametrów potwierdzania wizyt Po zaznaczeniu checku Lista tygodniowych opcji handlowych góry w celu akceptacji potwierdzenia wizyt w wybranych okresie pojawia się automatycznie komunikat: Komunikat potwierdzania wizyt w wybranym okresie Odrzucanie wizyt W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie operator ma możliwość odrzucenia jednocześnie wielu wizyt za dany okres czasu.

Funkcjonalność umożliwia obsługę scenariusza, gdy np. W tym celu należy kliknąć ikonę pracownika znajdującą się w nagłówku terminarza w zakładce Działania.

Jak sprawnie oszczędzać i nie dać się oskubać marketingowcom?

Zostanie wyświetlone menu akcji seryjnych, z którego należy wybrać opcję Odrzuć. Okno terminarza — wybór opcji Odrzuć z menu akcji seryjnych dla pracownika Po wybraniu opcji Odrzuć, wyświetli się okno odrzucania wizyt, jak zostało to przedstawione na rysunku poniżej: Okno odrzucania wizyt Opiekun — kafel przedstawia pracownika, dla którego planowane jest działanie dla którego kopiowane są działania, Od — kafelek przedstawia datę od kiedy wizyty mają zostać odrzucone, Do — kafelek przedstawia datę do kiedy wizyty mają zostać odrzucone, Nie odrzucaj potwierdzonych — zaznaczenie checku spowoduje odrzucenie wizyt tylko niepotwierdzonych, Powód odrzucenia — kafelek przedstawia powód odrzucenia wizyty.

Skrócony opis: Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych. Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward w tym FRA i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji.

Jeśli istnieje możliwość, że na liście odrzucanych wizyt istnieje wizyta, która mogła zostać już rozpoczęta, pojawi się komunikat taki jak poniżej: Komunikat mówiący o możliwości rozpoczęcia realizacji jednej z wizyt, które operator chce odrzucić Jeżeli operator zdecyduje się na odrzucenie wizyt w danym okresie, wyświetli się komunikat informujący o odrzuceniu wizyt w wybranym okresie: Komunikat informujący o odrzuceniu wizyt w danym okresie Elementy wizyty Przejazd Element typu [Przejazd] prezentuje informacje na temat samochodu, rodzaju przejazdu, adresu oraz czasu wyjazdu i przyjazdu.

Dodatkowo wyświetlane są także stany licznika przy wyjeździe i przyjeździe. Sekcja ze szczegółami elementu typu Przejazd Należności Element typu [Należności] pozwala na podgląd informacji o stworzonych dokumentów kasowych KP Kasa Przyjmie oraz KW Kasa Wydabędących rozliczeniami należności kontrahenta.

Lista tygodniowych opcji handlowych

Sekcja przedstawia numer dokumentu wpłaty lub wypłaty wraz z należnością oraz opis realizacji. Sekcja ze szczegółami elementu typu Należności Rejestracja dokumentów Podgląd elementu typu [Rejestracja dokumentów] pozwala na podgląd informacji o nazwie i opisie dotyczący wystawionego dokumentu. Podgląd dotyczy dokumentów: Rezerwacje odbiorcy.