Transakcje na opcje udostepniania

Udostępnianie zdjęć przy użyciu funkcji Sugestie udostępniania wymaga włączenia funkcji Zdjęcia iCloud. Udostępnione zdjęcia mogą być oglądane przez dowolne osoby. Udostępnianie zdjęć lub wideo z karty Dzień lub Miesiąc: Przeglądając bibliotekę, stuknij w kartę Dni lub Miesiące, stuknij w , a następnie stuknij w Udostępnij zdjęcia, aby udostępnić wszystkie zdjęcia z danego dnia lub miesiąca.

Udostępnianie zdjęć i wideo na iPhonie Zdjęcia i wideo z aplikacji Zdjęcia możesz udostępniać w aplikacjach Mail i Wiadomości oraz innych.

  • Udostępnianie konta innemu użytkownikowi
  • Udostępnianie kont klientom biura rachunkowego
  • Pracodawca zachowuje opcje na akcje
  • Udostępnianie plików i folderów w iCloud Drive na iPhonie Gdy skonfigurujesz iCloud Drivemożesz używać aplikacji Plikiaby udostępniać foldery oraz pojedyncze pliki znajomym i współpracownikom.
  • Biuro rachunkowe - udostępnianie kont nowym klientom

Aplikacja Zdjęcia wybiera nawet najlepsze zdjęcia z wydarzeń i poleca osoby, którym możesz chcieć je udostępnić. Udostępnianie zdjęć i wideo Udostępnianie pojedynczego zdjęcia lub wideo: Otwórz zdjęcie lub wideo, stuknij wa następnie wybierz sposób udostępnienia. Udostępnianie wielu zdjęć lub wideo: Po wyświetleniu zdjęć w albumie lub na karcie Wszystkie zdjęcia w bibliotece stuknij w Wybierz, a następnie stuknij w zdjęcia, które chcesz udostępnić.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info pekao. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD pekao. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.

Stuknij wa następnie wybierz Transakcje na opcje udostepniania udostępniania. Udostępnianie zdjęć lub wideo z karty Dzień lub Miesiąc: Przeglądając bibliotekę, stuknij w kartę Dni lub Miesiące, stuknij wa następnie stuknij w Udostępnij zdjęcia, aby udostępnić wszystkie Transakcje na opcje udostepniania z danego dnia lub miesiąca.

Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie System mb

Gdy funkcja Zdjęcia iCloud jest włączona, możliwe jest jednoczesne udostępnienie wielu zdjęć w pełnej rozdzielczości przy użyciu jednego łącza iCloud.

Łącza iCloud pozostają aktywne przez 30 dni, mogą być wyświetlane przez dowolną osobę i można je udostępniać przy użyciu dowolnej aplikacji, na przykład Wiadomości lub Mail. Możesz także udostępniać zdjęcia i wideo tylko wybranym osobom, używając albumów udostępnianych.

Transakcje na opcje udostepniania

Zobacz: Udostępnianie na iPhonie zdjęć w albumach udostępnianych iCloud. Uwaga: Maksymalna wielkość załączników jest określana przez dostawcę usług. Jeśli urządzenie lub usługa nie obsługuje zdjęć Live Photo, są one udostępniane jako zwykłe zdjęcia.

Transakcje na opcje udostepniania

Udostępnianie zdjęć przy użyciu funkcji Sugestie udostępniania Funkcja Sugestie udostępniania wybiera zestawy zdjęć z wydarzeń i poleca osoby pojawiające się na tych zdjęciachktórym możesz chcieć je udostępnić.

Po udostępnieniu zdjęć osoby te zostaną poproszone o udostępnienie Ci swoich zdjęć z tego samego wydarzenia. Udostępnianie zdjęć przy użyciu funkcji Sugestie udostępniania wymaga włączenia funkcji Zdjęcia iCloud.

Transakcje na opcje udostepniania

Udostępnione zdjęcia mogą być oglądane przez dowolne osoby. Stuknij w kartę Dla Ciebie, a następnie stuknij w zbiór zdjęć w sekcji Sugestie udostępniania. Stuknij w Wybierz, aby dodać lub usunąć zdjęcia, a następnie stuknij w Dalej.

Transakcje na opcje udostepniania

Zdjęcia sugerują udostępnienie Twoich zdjęć osobom, które uczestniczyły w tym samym wydarzeniu. Możesz wybrać osoby, którym chcesz udostępnić zdjęcia, a także dodać inne.

Stuknij w Udostępnij Wiadomości.

Szef biura rachunkowego ma możliwość założeniaa następnie udostępnienia kont nowym klientom, którzy zwrócą się bezpośrednio do biura z zamiarem podjęcia współpracy. Następnie poprzez opcję DODAJ należy utworzyć dostęp dla przedsiębiorcy lub pracownika jako pracownik przedsiębiorcy. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Ważne jest to, aby pamiętać, że adres e-mail będzie loginem dla klienta. Jego konto będzie nieaktywne.

Aby wysłać łącze kolejnym znajomym albo zakończyć udostępnianie, stuknij w zbiór, stuknij wa następnie stuknij w Kopiuj łącze iCloud lub w Przestań udostępniać.

Aby usunąć zbiór zdjęć z sekcji Sugestie udostępniania, stuknij wa następnie stuknij w Usuń sugestię udostępniania. Potrzebujesz dalszej pomocy?

Transakcje na opcje udostepniania

Zachowywanie lub udostępnianie odebranych zdjęć lub wideo Z wiadomości email: Jeśli jest to konieczne, stuknij w daną rzecz, aby ją pobrać, a następnie stuknij w.

Możesz także dotknąć rzeczy i przytrzymać, a następnie wybrać opcję udostępnienia lub zachowania.

Z wiadomości tekstowej: Stuknij w zdjęcie lub wideo w rozmowie, stuknij wa następnie wybierz opcję udostępnienia lub zachowania. Z łącza iCloud: Aby wyświetlić kolekcję zdjęć, stuknij w łącze iCloud. Zdjęcia i wideo udostępniane tym łączem zostaną zachowane w Twojej bibliotece jako kolekcja na karcie Dla Ciebie Aby udostępnić kolekcję, stuknij wa następnie stuknij w Udostępnij.

Transakcje na opcje udostepniania