Strategia handlowa UE.

Proponuje, by daleko idące reguły przejrzystości, które dotyczą obecnie jedynie negocjacji umowy o wolnym handlu z USA, były stosowane także podczas negocjacji z innymi krajami, takimi jak Japonia. Zastąpi ona obowiązującą strategię, która została opracowana przez poprzednika Malmstroem, Karla De Guchta, i przyjęta w r. Istnieje potencjał, aby budować na tych mocnych podstawach, ale żeby to zrobić musimy spojrzeć poza nasze granice, biorąc pod uwagę, że w następnej dekadzie 85 proc. Nowa administracja Stanów Zjednoczonych daje możliwość współpracy w celu zreformowania WTO, w tym poprzez wzmocnienie jej zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami konkurencji i przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju. W całej UE 35 milionów miejsc pracy zależy od handlu.

Projekt strategii zakłada też, że "Komisja będzie wnioskować do Rady o upublicznienie mandatów negocjacyjnych zaraz po ich zatwierdzeniu" i będzie publikować tekst umowy zaraz po zakończeniu negocjacji, zanim jeszcze zostanie on zatwierdzony przez komisyjny departament prawny.

Systemy handlowe Black Box

KE chce ponadto, by wielostronne negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu WTO były nadal głównym elementem unijnej polityki handlowej. Podkreśla jednak, że w obliczu wieloletniego opóźnienia negocjacji w ramach Rundy Rozwojowej z Dauhy DDA UE powinna dążyć do "przyśpieszenia dwustronnych negocjacji o wolnym handlu".

Strategie handlowe w krotkim okresie

W tym kontekście KE deklaruje chęć otwarcia dwustronnych porozumień, w tym obecnie negocjowanej umowy z USA, dla krajów trzecich, które będą w stanie sprostać warunkom w nich zawartych. Strategia nie określa jednak konkretnej daty, a jedynie zakłada osiągnięcie tego celu do końca mandatu obecnej KE r. Malmstroem chce rozpocząć na początku r.

Lista strategii opcji

Polecamy: Monitor Księgowego — prenumerata Strategia zapowiada też rozpoczęcie w najbliższym czasie negocjacji o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. KE zamierza też wystąpić z wnioskiem o modernizację aktualnych porozumień o wolnym handlu z Meksykiem Strategia handlowa UE. Chile oraz unii celnej z Turcją. Jeśli chodzi o umowy inwestycyjne, KE zapowiada rozpoczęcie negocjacji z Koreą Południową w ramach modernizacji umowy o wolnym handlu podpisanej w r.

Tymczasem relacje handlowe z Rosją określono w strategii jako "trudne". KE podkreśla jednak, że "długoterminowym i strategicznym celem" jest stworzenie obszaru wolnego handlu między UE i Rosją. To zdaniem Malmstroem będzie wymagało zacieśnienia relacji z Eurazjatycką Unią Gospodarczą.

Binarne wybor Darmowe konto Demo

Pogłębienie relacji handlowych z Rosją uzależnione jednak będzie od zaangażowania Moskwy w stabilizację regionu oraz od spełnienia przez Rosję zobowiązań przyjętych w ramach WTO. KE konkluduje, że "obecny brak zmian w polityce Moskwy nie pozwala na postęp w relacjach handlowych". Nowa strategia handlowa UE pomija zupełnie bardzo wrażliwy politycznie problem nadania Chinom statusu gospodarki rynkowej.

ZFŚS Komentarz "Handel w coraz większym stopniu dotyczy przepływu przez granice państw osób i informacji, a nie jedynie towarów" - zaznacza KE w projekcie strategii, wskazując, że dziś projektowanie i produkcja towarów odbywa się wieloetapowo i nie w jednym, ale w kilku krajach. To zaś pozytywnie wpływa na innowacyjność oraz prowadzi do intensywniejszej wymiany idei oraz umiejętności. Poważne konsekwencje wyroku TSUE Oznacza to, że oprócz regulowania spraw dotyczących handlu towarami unijna polityka handlowa powinna w przyszłości promować handel usługami, ułatwiać handel cyfrowy, wspierać przepływ specjalistów, przeciwdziałać niezgodność systemów regulacyjnych, zapewniać dostęp do surowców, chronić innowacyjność oraz zapewniać dobre zarządzanie procedurami celnymi.

Decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca r. Strategia pomija też problem przyszłości dwóch niezmiernie wrażliwych politycznie projektów legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych oraz modernizacji unijnego systemu instrumentów ochrony Strategia handlowa UE. Oba projekty są od dłuższego czasu blokowane przez państwa członkowskie ze względu na brak kompromisu co do ostatecznego ich kształtu.

Skomentuj fot. Główne założenia to: reforma WTO, wspieranie odbudowy po pandemii Covid, ochrona klimatu, twardsze egzekwowanie umów handlowych i zapewnienie równych szans przedsiębiorstwom z UE. Potrzebujemy otwartego handlu opartego na zasadach, aby pomóc przywrócić wzrost i tworzenie miejsc pracy po Covid Polityka handlowa musi również w pełni wspierać ekologiczne i cyfrowe transformacje naszej gospodarki oraz przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu WTO " - przekonywał Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli. Strategia "powinna również dać nam narzędzia do obrony w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych.

Zastąpi ona obowiązującą strategię, która została opracowana przez poprzednika Malmstroem, Karla De Guchta, i przyjęta w r.