Strategia handlowa Australia

Polskie firmy nie sygnalizowały przypadków dyskryminacyjnego traktowania i nie zgłaszały barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku australijskiego. Amerykańska sieć kawiarni Starbucks również zreformowała i powiększyła dojrzały rynek w różnych krajach, oferując nowe rodzaje kaw, wzbogacając menu i wprowadzając nowe aranżacje lokali. Proces produkcji zmienia się w takim przypadku w proces składania, który w razie potrzeby może być realizowany lokalnie, aby zapewnić niższe stawki celne. Jednak wskutek Brexitu unijno-australijskie powiązania gospodarcze stracą na znaczeniu. UE nie jest obecnie zaangażowana w inne ważne negocjacje, co stwarza korzystne warunki do szybkich postępów.

Australia utrzymała 13 pozycję największej gospodarki na świecie.

Strategia handlowa Australia

W r. Australia jest drugim najbogatszym pod względem zamożności na osobę krajem na świecie Global Weath Report, Credit Suisse. Polityka gospodarcza rządu skoncentrowana jest w ostatnich latach na zacieśnianiu współpracy z krajami regionu Azji i Pacyfiku.

Strategia handlowa Australia

Pomimo tego, Australia pozostaje żywotnie zainteresowana rozwijaniem współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i inwestycyjnej z Unią Europejską, czego dowodem są prowadzone obecnie negocjacje umowy handlowej z UE. Australijski przemysł wytwórczy z uwagi na wysokie koszty pracy oraz niekonkurencyjną wydajność przeżywa poważny kryzys.

Po praktycznej likwidacji przemysłu stalowego i samochodowego kolejne sektory wytwórcze, takie jak m.

Strategia handlowa Australia

Tylko dzięki istniejącym jeszcze w Australii barierom celnym i administracyjnym cła, restrykcyjne przepisy fito-sanitarne, obowiązujące standardy oraz niespójne i długo ewaluowane przez stronę australijską zasady Codzienny kalkulator opcji. różnych produktów przemysłowych i spożywczych lokalni producenci mogą przetrwać konkurencję z zagranicznymi dostawcami.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż Australia dąży do stania się największym światowym producentem i eksporterem Strategia handlowa Australia LNG. Obecnie udział Australii w globalnym rynku wynosi ok.

Strategia handlowa Australia

Na koniec r. W pierwszej piątce towarów i usług eksportowanych z Australii znalazły się: rudy żelaza i koncentraty 61,4 mld USDwęgiel 60,4 mld USDusługi turystyczne związane z edukacją — obejmujące wydatki studentów zagranicznych na czesne i koszty utrzymania w Australii 32,4 mld USDgaz ziemny 30,9 mld USD i podróże rekreacyjne — 21,6 mld USD. Pięć największych towarów i usług importowanych do Australii w r.

Unia Europejska, rozumiana jako jednolity obszar celny, była drugim po Chinach największym partnerem handlowym Australii, wyprzedzając Japonię, Stany Zjednoczone i Koreę Płd. Od kilku lat pozycja UE jako partnera handlowego Australii rośnie zauważalnie; w r. Wg danych GUS, w r.

Strategia handlowa Australia

Od momentu przystąpienia Polski do UE wymiana handlowa pomiędzy Polską a Australią nabrała zdecydowanego tempa, polski eksport rósł w zdecydowanie szybszym tempie niż import, a saldo wymiany handlowej z ujemnego przekształciło się w dodatnie i z roku na rok się zwiększało. Od r.

  • Warianty binarne vs.
  • Scott Morrison Foto: Bloomberg Australia była przez całe lata wskazywana jako przykład kraju, który może być jednocześnie sojusznikiem USA i utrzymywać znakomite relacje gospodarcze z Chinami.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku polskiego eksportu np. W trzech poprzednich latach tempo wzrostu wzajemnej wymiany handlowej było jednym z największych wśród naszych partnerów handlowych na świecie.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE stwarza ryzyko osłabienia tradycyjnych więzi, a niepewność co do przywództwa globalnego USA, przy zwiększającej się roli Chin, wymaga zacieśnienia współpracy z Australią. Dlatego UE powinna uznać ją za partnera strategicznego i dążyć do szybkiego podpisania umowy o wolnym handlu. Wspierając zbliżenie unijno-australijskie, Polska może stać się bardziej atrakcyjna dla Australii. Może też wzmocnić współpracę dwustronną.

Od kilku lat dominującymi pozycjami w polskim eksporcie do Australii są maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy9 mln USD. Polskie firmy nie sygnalizowały przypadków dyskryminacyjnego traktowania i nie zgłaszały barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku australijskiego.

Czynnikami utrudniającymi dostęp do lokalnego rynku dla polskich firm są m. Z drugiej strony czynnikami ułatwiającymi dostęp do rynku Australii jest coraz większa i pozytywna rozpoznawalność Polski i polskich produktów w tym kraju, przynależność Polski do jednolitych struktur gospodarczych UE, podobna polityka pro-biznesowa i ochrony środowiska  Strategia handlowa Australia i Australii oraz coraz większa aktywność polityczno-gospodarcza we wzajemnych relacjach.

Strategia handlowa Australia

Źródło: informatorekonomiczny.