PIMCO zroznicowana strategia dochodowa. Komentarze do portfeli Starfunds

Tymczasem na bazowych rynkach obligacji rentowności letnich amerykańskich i niemieckich papierów skarbowych stabilizowały w połowie zakresu zmienności wyznaczonego marcowymi ekstremami. To, w połączeniu z cały czas dobrą kondycją konsumenta na całym świecie niskie bezrobocie, wysoka dynamika płac pozytywnie wpływającą na sektor usługowy pozwoliło istotnie poprawić postrzeganie perspektyw globalnej gospodarki na kolejne miesiące. W odwecie Irańczycy przeprowadzili ostrzał rakietowy amerykańskich baz w Iraku. Przykładowo Generali Oszczędnościowy - 2H19 rósł jakieś 0.

Wrzesień Dobiegający właśnie końca okres wakacji nie był tym razem typowym PIMCO zroznicowana strategia dochodowa ogórkowym. Koniunktura na rynkach finansowych sprzyjała niemal wszystkim klasom aktywów, a najniższa od momentu poprzedzającego marcowy krach zmienność rynku nie zaburzały urlopowego relaksu. To, w co jeszcze kilka miesięcy temu trudno było uwierzyć stało się faktem. Po jednym z najszybszych krachów w historii kluczowe indeksy światowych rynków akcji notują już dodatnie stopy zwrotu, co oznacza rekordowo szybkie odrobienie dramatycznej lutowo-marcowej przeceny.

Spektrum inwestycyjne nie jest natomiast jednorodne. O ile w wakacje z grona rynków akcji, które monitorujemy ujemne stopy zwrotu stały się udziałem europejskiego indeksu Eurostoxx 50 i japońskiego Nikkei to w dłuższej perspektywie czasowej dysproporcje między rynkami są ogromne.

Jeszcze większe rozwarstwienie w zachowaniu się rynków akcji widać z perspektywy poszczególnych sektorów. Czy tak ogromne dysproporcje w stopach zwrotu PIMCO zroznicowana strategia dochodowa uzasadnione? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie warto bliżej przeanalizować krajobraz gospodarczy po lockdownie. Najlepiej posłużą do tego dane, jakie płyną z amerykańskich spółek, które właśnie kończą raportować swoje wyniki finansowe za II kwartałw którym gospodarka amerykańska, podobnie jak większość innych zanotowała apogeum krachu w realnej gospodarce.

Co mówią dane? Na tym tle in plus wyróżniają się sektory, które albo zdołały zwiększyć zyski mimo panującej recesji spółki użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i technologicznealbo pozytywnie zaskoczyły prezentując wyniki istotnie lepsze od wcześniej oczekiwanych spółki konsumenckie. Największymi ofiarami lockdownu były spółki naftowe i finansowe, gdzie zyski w wielu przypadkach straty okazały się dużo wyższe od wcześniejszych oczekiwań.

Taki rozkład wyników tłumaczy dysproporcje w stopach zwrotu poszczególnych sektorów, a nawet rynków, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę strukturę indeksów. Na tym tle indeksy europejskie, w których dominują spółki z tradycyjnych gałęzi gospodarki musiały zostać w tyle.

Archiwum bloga

Co dzieje się na pozostałych klasach aktywów? Na fali spadających realnych rentowności obligacji i gwałtownego osłabienia się dolara metale szlachetne złoto i srebro weszły w fazę euforycznych wzrostów. Na rynku obligacji kapitał napływał do bardziej rentownych segmentów dług korporacyjny, rynki wschodzące, obligacje hipoteczneco było zgodne z zachowaniem się innych, nieco bardziej ryzykownych klas aktywów.

Do końca lipca PIMCO zroznicowana strategia dochodowa tej międzyrynkowej układance nie pasował jeden element — zachowanie się obligacji skarbowych, których rentowności pozostające w okolicach minimów trendu spadkowego sugerowały perspektywę utrzymywania się problemów gospodarczych w przyszłości.

Być może jest to wyraz rozczarowania brakiem jednomyślności w gronie członków Fed-u odnośnie wprowadzenie tzw. Nie można też wykluczyć, że mimo wciąż niepewnej sytuacji gospodarczej czy prawdopodobnej drugiej fali zakażeń koronawirusem obligacje zaczynają dyskontować powrót gospodarki na silnie wzrostową ścieżkę. Badania pokazują, iż spadek nominalnych rentowności o punktów bazowych czyli w skali, jaka miała miejsce w USA daje wzrost aktywności ekonomicznej mierzonej wskaźnikiem ISM o punktów w horyzoncie maksymalnie 18 miesięcy.

Nie spodziewamy się jednak, aby rentowności wróciły do wcześniejszych poziomów.

Privacy settings

Uważamy, że banki centralne powstrzymają się od podwyżek stóp procentowych przejściowo tolerując ewentualną inflację. Dlatego w Starfunds od dłuższego czasu uważamy, iż nie ma zbyt wielu racjonalnych przesłanek do utrzymywania pozycji w długu skarbowym, szczególnie tym, o dłuższym terminie do wykupu. Niniejszy komentarz miesięczny do portfela PIMCO zroznicowana strategia dochodowa Konserwatywny zazwyczaj koncentruje się na rynkach obligacji czyli naturalnym środowisku działania funduszy o niższym poziomie ryzyka.

To także wskazówka, jak w perspektywie relatywnie krótkiego okresu czasu mogą zmieniać się nastroje inwestorów i ich skłonność do podejmowania ryzyka. Jeszcze 5 miesięcy temu rynki finansowe ogarnęła panika, a ostatnie tygodnie stoją pod znakiem kolejnych rekordów na spółkach technologicznych, metalach szlachetnych czy wielu małych spółkach będących obiektami spekulacji szerokiej rzeszy nowych inwestorów, którzy w ostatnich miesiącach rozpoczęli własne doświadczenia z bezpośrednimi inwestycjami na rynkach akcji.

W naszej ocenie jest to dowód na to, że rynki dojrzewają do poważniejszej korekty. Znajdujemy wiele przesłanek wskazujących na możliwe przesilenie. Z jednej strony to znane czynniki ryzyka, takie jak ogólna niepewność co do przebiegu koniunktury gospodarczej biorąc pod uwagę panującą pandemię koronawirusa, listopadowe wybory prezydenckie w USA oraz konflikt handlowy i ostatnie zawieszenie rozmów pomiędzy USA a Chinami. Z drugiej strony wahadło rynkowego sentymentu uległo wyraźnemu odchyleniu w kierunku powszechnego optymizmu.

Archiwum webinarów

Wskazują na to takie elementy jak odczyty nastrojów inwestorów, wolumeny opcji kupna w stosunku do wolumenów opcji sprzedaży, wzmożona aktywność inwestorów indywidualnych czy wysokie wyceny i powszechność euforycznych opinii o spółkach technologicznych. Jak ewentualna korekta na bardziej ryzykownych aktywach może przekładać się na rynek obligacji i wprost na portfel Starfunds Konserwatywny?

Pogorszenie się sentymentu inwestycyjnego zwiększy premie na wszystkich bardziej rentownych, a tym samym ryzykownych segmentach obligacji, co uatrakcyjni ich wyceny. W kontekście portfela Starfunds Konserwatywny nie powinno to mieć istotnego negatywnego wpływu ze względu na duży udział funduszy o bardzo konserwatywnej polityce inwestycyjnej i wysokiej płynności. Z drugiej strony stworzy to szansę na zmiany w portfelu zmierzające na podniesienie oczekiwanej stopy zwrotu w przyszłości.

W naszej filozofii inwestycyjnej kierujemy się zasadą podejmowania uzasadnionego ryzyka celem osiągnięcia adekwatnej dla niego stopy zwrotu.

​"Game Over" dla obligacji skarbowych

Obecnie portfel opiera się na trzech filarach: 1 najbardziej konserwatywnych funduszach inwestujących w krótkoterminowe polskie obligacje skarbowe, 2 aktywnych strategiach inwestujących w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne oraz 3 zdywersyfikowanej na różne segmenty obligacji strategii z rynku amerykańskiego. Czerwiec Czerwiec przyniósł pierwsze oznaki wyczerpywania się spektakularnej fali wzrostów, jaką na bardziej ryzykownych aktywach obserwowaliśmy od połowy marca.

Pimco, RBS, Pendal, UBS on Investing Under Low Rates

Po wyznaczeniu szczytów w pierwszej dekadzie miesiąca indeks akcji rynków rozwiniętych wszedł w fazę korekty. Z tego schematu wyłamał się amerykański sektor technologiczny, którego indeks Nasdaq Composite zdołał przekroczyć barierę 10 punktów osiągając po raz kolejny historyczny rekord notowań.

Tymczasem na bazowych rynkach obligacji rentowności letnich amerykańskich i niemieckich papierów skarbowych stabilizowały w połowie zakresu zmienności wyznaczonego marcowymi ekstremami. W segmencie bardziej dochodowych obligacji korporacyjnych, hipotecznych czy papierów dłużnych emitowanych przez państwa i spółki z rynków wschodzących silne wzrosty, jakie obserwowaliśmy od połowy marca podobnie jak na rynku akcji uległy w czerwcu wyhamowaniu.

Dopasowane rozwiązania inwestycyjne

Z perspektywy rynków surowcowych ciekawie prezentują się notowania surowców wrażliwych na koniunkturę gospodarczą. Konsekwentne wzrosty cen miedzi i drewna wskazują, iż na tych rynkach trwa dyskontowanie kontynuacji ożywienia gospodarczego. Z kolei ropa naftowa po okresie bezprecedensowej zmienności stabilizuje się nieznacznie poniżej 40 dolarów za baryłkę WTI. Przy szczytach obecnego trendu wzrostowego konsoliduje się złoto, któremu sprzyjają niskie rentowności obligacji skarbowych i powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost długoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

PIMCO zroznicowana strategia dochodowa

Przypomina to scenariusz z latktóry był zapowiedzią dynamicznej, kilkudziesięcioprocentowej fali wzrostowej na złocie zwieńczonej szczytem w roku. Co zatem dzieje się w realnej gospodarce? Czy fiesta, jaka zapanowała w ostatnich miesiącach na rynkach finansowych ma swoje uzasadnienie? To, co na dziś możemy stwierdzić z dużą pewnością to fakt, iż poszczególne gospodarki rozpędzają się po stopniowym znoszeniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.

Amerykańskie obligacje skarbowe: tykająca bomba

W tyle pozostają jeszcze Stany Zjednoczone z racji późniejszego dotarcia epidemii i wdrażania restrykcji. Przynajmniej na razie niektóre restrykcje, dystansowanie społeczne i troska o bezpieczeństwo zdrowotne odciskają istotne piętno na działalności wielu obszarów gospodarki, które funkcjonują znacznie poniżej swoich możliwości — tak jest w przypadku handlu detalicznego, restauracji, usług transportowych czy turystyki zagranicznej.

Jak to opisują liczby? Odmrażanie gospodarek przyniesie wyraźniejsze odbicie w II półroczu, ale w skali całego roku globalna gospodarka zanotuje spadek PKB największy od II wojny światowej. Jaka to będzie skala i czego można oczekiwać w przyszłości?

PIMCO zroznicowana strategia dochodowa

Tu z pomocą przychodzi najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który w ubiegłym tygodniu opublikował najnowsze prognozy dla światowej gospodarki.

Musimy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż skala niepewności pozostaje wysoka, gdyż prognozy te oparte są na szeregu założeń takich jak data finalnego odmrożenia gospodarek, czas obowiązywania zasad izolacji społecznej, wystąpienie wtórnej fali zakażeń i stopień przygotowania systemu opieki zdrowotnej, postępy prac nad szczepionką, a także skala ubytku miejsc pracy w branżach związanych z podróżowaniem i turystyką.

KOMENTARZE I OPINIE Z RYNKU FUNDUSZY

To wszystko powoduje, że kreślenie scenariuszy dla ścieżki wychodzenia z obecnego załamania gospodarczego jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Możemy sobie wyobrazić zarówno scenariusze znacznie gorsze, jak również dostrzegamy szanse na pozytywne niespodzianki. W obecnej sytuacji zwracamy uwagę na szereg ryzyk, których materializacja może w krótkim terminie stanowić pretekst do kontynuacji realizacji zysków.

Po pierwsze, po opanowaniu sytuacji epidemicznej w USA na przełomie maja i czerwca ostatnie dni przynoszą znaczące wzrosty nowych zakażeń. Nowe rekordy odnotowano zarówno w największych stanach Teksas, Kalifornia i Florydajak i w niektórych mniejszych. W efekcie rośnie obłożenie szpitali, których maksimum zostanie osiągnięte w przeciągu tygodni przy założeniu, że trend liczby zakażonych zostanie utrzymany. To może wpłynąć na wzrost obaw zdrowotnych w społeczeństwie, co z kolei negatywnie wpływa na skłonność do konsumpcji, a tym samym dynamikę odbicia w gospodarce w II półroczu.

Po drugie, zauważamy znaczące pogorszenie się notowań urzędującego prezydenta i spadek szans na reelekcję. W ostatnich dniach przewaga kandydata Demokratów Joe Bidena nad Donaldem Trumpem sięgnęła 10 punktów procentowych.

PIMCO zroznicowana strategia dochodowa

Naszym zdaniem w miarę zbliżania się terminu wyborów ewentualna zmiana lokatora Białego Domu może mieć istotne znaczenie dla rynków finansowych. I wreszcie po trzecie, wysiłki ukierunkowane na opanowanie pandemii koronawirusa przysłoniły w ostatnich miesiącach kluczowe do niedawna geopolityczne kwestie, które do dziś nierozwiązane jawią się jako ciemne chmury nad perspektywami globalnego wzrostu gospodarczego.

Należy do nich zaliczyć konflikt handlowy pomiędzy USA a Chinami, dodatkowo potęgowany chęcią wyegzekwowania odpowiedzialności Chin za rozprzestrzenienie się koronawirusa, impas w rozmowach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w kwestiach zasad Brexitu oraz nowe obszary sporne jak np. Niespotykana wcześniej skala stymulacji monetarnej zwiększenie bilansu Fed o 2 biliony dolarów i fiskalnej ustawy uchwalone przez Kongres sięgają niemal 3 bilionów dolarów powodują, iż w dłuższej perspektywie zdrowe i generujące dochód aktywa finansowe są w naszej ocenie jedyną sensowną alternatywą inwestycyjną zważywszy, że bezpieczne instrumenty obligacje skarbowe wskutek ścięcia stóp procentowych generują w ujęciu realnym stratę.

Środowisko niskich, a w niektórych obszarach gospodarczych nawet ujemnych stóp procentowych oraz przyzwolenie społeczne na walkę z kryzysem stwarza rządzącym pokusę do bezkarnego zwiększania deficytów, a tym samym zadłużenia państw. W krótkim terminie wpłynie to pozytywnie na wzrost gospodarczy, co dyskontują rynki finansowe. Z jednej strony na stole jest projekt funduszu o wartości mld EUR, który ma pomóc krajom najbardziej dotkniętym przez Covid Z drugiej strony źródłem finansowania tego projektu mają być obligacje po raz pierwszy wyemitowane przez samą Unię Europejską.

To znaczący krok w kierunku integracji europejskiej. Sama pandemia przyśpiesza też szereg zjawisk, które do tej pory miały charakter ewolucyjny. Wywołane potrzebą chwili wiele zmian w zachowaniach konsumenckich, stylu pracy, poszukiwaniu oszczędności doprowadziło do rewolucji wielu modeli biznesowych, wdrożeniu innowacji czy generalnego postępu. Niespotykane wcześniej tempo prac nad szczepionką na koronawirusa i zaangażowanie się wielu instytucji badawczych zarówno tych komercyjnych jak i publicznych stwarza szanse na znaczący postęp w medycynie.

Jaką cenę zapłacą społeczeństwa i gospodarki? Dziś tego nie wiemy, ale zerowe stopy procentowe i skokowy wzrost zadłużenia państw podpowiada, iż obligacje skarbowe i depozyty bankowe nie PIMCO zroznicowana strategia dochodowa należeć do preferowanych klas aktywów.

Jako że charakterystyka PIMCO zroznicowana strategia dochodowa Starfunds Konserwatywny nakierowana jest w pierwszej kolejności na ochronę kapitału to budując strategię inwestycyjną poruszamy się PIMCO zroznicowana strategia dochodowa w obszarze instrumentów dłużnych.

Podtrzymujemy nasze dotychczasowe defensywne nastawienie do rynków i jednocześnie podtrzymujemy stanowisko, że utrzymanie niskich rentowności obligacji i bardzo prawdopodobna presja Wezwanie Handel wodny sprzedazy opcji to jeden z długoterminowych scenariuszy, który należy poważnie brać pod uwagę.

Być może będziemy musieli zaakceptować nowy paradygmat inwestycyjny w odniesieniu do wycen poszczególnych aktywów. W takim otoczeniu do osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu konieczne staje się zaakceptowanie wyższego poziomu ryzyka — również w obszarze obligacji. Znaczący spadek atrakcyjności inwestycyjnej najbardziej bezpiecznych strategii opartych na krótkoterminowych polskich obligacjach skarbowych skłania nas do redukcji Opcje IQ MetaTrader. udziału w portfelu i poszukiwania nieco bardziej atrakcyjnych w długim horyzoncie inwestycyjnym strategii opartych na znacznie bardziej aktywnym podejściu do zarządzania portfelem.

Długi czas trwania: jedyne wyjście dla inwestorów europejskich

Obecnie portfel opiera się na trzech filarach: 1 najbardziej konserwatywnych funduszach inwestujących w krótkoterminowe polskie obligacje skarbowe, 2 aktywnych strategiach inwestujących w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne oraz 3 zdywersyfikowanej na różne segmenty obligacji strategii z rynku amerykańskiego Maj Tym razem odejdziemy od schematu komentarza miesięcznego, do którego od ponad 4 lat Państwa przyzwyczajaliśmy.

Dziś trochę mniej statystyk i danych opisujących poszczególne miary ekonomiczne czy wydarzeń z obszaru geopolityki. Zjawiska ekonomiczne i społeczne, których jesteśmy świadkami w roku i ich bezprecedensowy PIMCO zroznicowana strategia dochodowa na rynki finansowe sugerują, że zapiszą się one na trwałe w gospodarczej historii świata.

Dlatego dziś proponujemy szersze spojrzenie na aspekt inwestycyjny, nieco bardziej skoncentrowane na dłuższej perspektywie czasowej. Pandemia koronawirusa odkąd stała się problemem globalnym wpłynęła na każdą sferę życia ludzi.

Począwszy od zmiany codziennych aktywności życiowych po daleko idące zmiany społeczne i gospodarcze. Jakkolwiek wirus okazuje się dla współczesnego człowieka niezbyt groźny i nawet nie ma podstaw do porównywania go do największych epidemii, które dziesiątkowały ludzkość na przestrzeni dziejów to implikacje związane ze zwalczaniem epidemii i ograniczaniem jej śmiertelności są bezprecedensowe.

My koncentrujemy się na najważniejszych z inwestycyjnego punktu widzenia czyli efektach gospodarczych. Choć warto podkreślić, że również potencjalne zmiany społeczne i polityczne mogą w przyszłości odciskać PIMCO zroznicowana strategia dochodowa piętno na gospodarce i rynkach finansowych. Jako że wirus postępował w kierunku ze Wschodu Chiny, Azja Płd. Oznacza to, że globalna recesja osiągnęła swoje apogeum w I połowie Teraz kluczowym pozostaje pytanie jaka będzie ścieżka powrotu do przedkryzysowej aktywności gospodarczej.

Wydaje się, że wciąż kluczowym czynnikiem jest aspekt bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństw, a to uzależnione jest od epidemii.

PIMCO zroznicowana strategia dochodowa

Możliwe są trzy scenariusze: PIMCO zroznicowana strategia dochodowa druga fala epidemii, 2 PIMCO zroznicowana strategia dochodowa wynalezienie i masowe zastosowanie szczepionki i 3 stopniowy powrót do otwierania wszystkich gałęzi gospodarki i powrót do normalności.

Naszym zdaniem najbardziej optymistycznym jest scenariusz powoli przyśpieszającego odbicia, które jednak zajmie kilka miesięcy.

W tym czasie pozytywne informacje o kolejnych etapach przywracania normalności i dalszym wzroście aktywności gospodarczej będą przeplatały się z opóźnionymi informacjami o skali dewastacji, jaką w globalnym PKB i w wynikach poszczególnych spółek wywołała przymusowa kwarantanna. Przerwane łańcuchy dostaw, nieprzystające do nowej sytuacji modele biznesowe, zmiany postaw konsumentów, nowe regulacje — to tylko niektóre czynniki, które spowodują, iż po koronawirusowym kryzysie będą zarówno wygrani, ale też i przegrani.

Jeden z największych krachów w historii, jaki w marcu przetoczył się przez globalne rynki finansowe wywołał naturalne pytania o przyszłość.