Krajowa strategia roznorodnosci biologicznej i plan dzialania NBSAP

KE rozpoczyna konsultacje ws. Skomentuj fot. Komisja Europejska chce, by plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego koncentrował się na: pobudzaniu popytu na produkty ekologiczne przy jednoczesnym zachowaniu zaufania konsumentów; zachęcaniu do zwiększenia obszaru wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa ekologicznego w UE oraz zwiększaniu roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w tym dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami. Unijne reguły wskazujące, czym są produkty ekologiczne, mają służyć temu, by żywność była produkowana przy użyciu naturalnych substancji i procesów.

Krajowa strategia roznorodnosci biologicznej i plan dzialania NBSAP

Skomentuj fot. Decyzja ma dać rolnikom i krajom UE więcej czasu na dostosowanie się do nowych reguł. Zamiast od przyszłego roku regulacje mają zacząć obowiązywać 1 stycznia r.

Krajowa strategia roznorodnosci biologicznej i plan dzialania NBSAP

O odroczenie zwróciły się państwa członkowskie, Parlament Europejski, a także kraje spoza UE. Urzędnicy w Brukseli przyznają, że przez pandemię prace nad prawodawstwem wtórnym spowolniły. Komisja ogłosiła też w piątek otwarcie konsultacji publicznych w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Skomentuj fot. Decyzja ma dać rolnikom i krajom UE więcej czasu na dostosowanie się do nowych reguł. Zamiast od przyszłego roku regulacje mają zacząć obowiązywać 1 stycznia r. O odroczenie zwróciły się państwa członkowskie, Parlament Europejski, a także kraje spoza UE.

UE w ramach celów wyznaczonych w strategii "Od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności chce przeznaczać na rolnictwo ekologiczne 25 proc. Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie przejścia w stronę bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony różnorodności biologicznej" - podkreślił w oświadczeniu unijny komisarz ds. Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego ma zostać przyjęty na początku r.

Ma on się koncentrować na pobudzaniu popytu na produkty ekologiczne, zachęcaniu do zwiększenia obszaru wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa ekologicznego, a także zwiększaniu roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

KE rozpoczyna konsultacje ws. planu działań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Poprzez konsultacje KE chce zebrać informacje na temat tego projektu od obywateli, organów krajowych i zainteresowanych stron. Kwestionariusz będzie dostępny w Lista posrednikow opcji binarnych w Nigerii przez 12 tygodni do 27 listopada.

Odroczenie wejścia w życie o rok przepisów w sprawie produkcji ekologicznej pochwalił szef komisji rolnej europarlamentu Norbert Lins EPL.

Jego zdaniem odłożenie wejścia rozporządzenia w życie jest jedyną wykonalną opcją, dającą państwom członkowskim, rolnikom i innym zainteresowanym podmiotom wystarczająco dużo czasu na pomyślne przejście na nowy, lepszy system produkcji ekologicznej.

Krajowa strategia roznorodnosci biologicznej i plan dzialania NBSAP

Unijne reguły wskazujące, czym są produkty ekologiczne, mają służyć temu, by żywność była produkowana przy użyciu naturalnych substancji i procesów. Ma to prowadzić do stosowania metod o ograniczonym wpływie na środowisko. Dla rolników dostosowanie się do tych wymogów jest jednak wyzwaniem.

Krajowa strategia roznorodnosci biologicznej i plan dzialania NBSAP

Regulacje przyjęte przez Parlament Europejski jeszcze w r. Prawo to, aby mogło działać, musi być wsparte prawodawstwem wtórnym. Ze względu na spowodowane wybuchem pandemii opóźnienia w przygotowywaniu aktów delegowanych i wykonawczych szef komisji rolnictwa PE zwrócił się w maju do Wojciechowskiego o odroczenie wejścia przepisów w życie.