Krajowa strategia i plan dzialania

Zawiera wytyczne na które orientują się samorządy na szczeblu wojewódzkim, przygotowując corocznie regionalne plany działań na rzecz zatrudnienia, w których określane są priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających objęcia szczególnym wsparciem na regionalnym rynku pracy. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa.

Wyznacza też zasady i mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu szczebli.

Najwiekszymi opcjami sa handlowcy

Stanowi również punkt odniesienia dla pozostałych 8 strategii. Ich założenia muszą być zgodnie z założeniami KSRR. Podstawą prawną do jej opracowania są zapisy ustawy z dnia 6 grudnia r.

Systemy handlu energia Quiz egzamin

Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów tzw. KSRR wyznacza też trzy cele szczegółowe.

Opcje binarne Kursy handlowe online

Dotyczą one: wzrostu konkurencyjności regionów chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary.

To w miastach powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, innowacyjnych firm, w nich zlokalizowane są szkoły wyższe, instytucje kulturyniwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju chodzi szczególnie o obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np.

Z zasiegiem polaczonym przez zakres

Szczegółowe informacje na temat Krajowej Strategii Rozwoju Reagionalnego znajdują się na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod linkiem.