Globalna strategia zarzadzania roznorodnoscia, Różnorodność w organizacji - wyzwanie czy rozwiązanie?

Starzenie się społeczeństwa, tempo zmian technologicznych wymuszają na pracodawcach nowe podejście do zarządzania talentami i kadrami. Pytanie tylko brzmi- czy ich głos jest słyszalny? Rynek pracy obecnie szybko się zmienia pod wieloma względami. Przede wszystkim jest to dostrzeżenie możliwości i wartości, które dają różnorodna wiedza, doświadczenie i kompetencje całej organizacji. Mimo to, miejsce pracy jest drugim w kolejności miejscem, po przestrzeni publicznej, w którym najczęściej dochodzi do dyskryminacji w Polsce. Bardzo ważne w powodzeniu wszelkich działań z zakresu zarządzania różnorodnością, jest to, by edukować i uświadamiać również na poziomie managementu.

Absolutny tzw.

To już nie tylko moda, to pomysł na rozwój biznesu. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia "zarządzanie różnorodnością", gdyż jego rozumienie często jest spłycane.

Serial System Trading jest zawieszony

Owszem, w zarządzaniu różnorodnością chodzi o dostrzeżenie tego, iż wiele naszych cech wiek, płeć, sprawność fizyczna, pochodzenie etc. Zakończenie definicji w tym miejscu czyni ją jednak mało biznesową. Zarządzanie różnorodnością będzie strategiczne dla firm, jeśli będą umiały wykorzystać dostępną dla nich różnorodność do realizacji swych celów biznesowych.

Opcje handlu turbo

Jakie zatem argumenty biznesowe stoją za realnym zainteresowaniem się zarządzaniem różnorodnością? Przyjrzyjmy się kluczowym korzyściom. Do przeszłości odeszło pasywne podejście do rekrutacji, przejawiające się oczekiwaniem na szeroki strumień osób chętnych do pracy. Odpowiedzialna jest za to relatywnie dobra sytuacja gospodarcza, ale też coraz wyraźniej odczuwamy wpływ zmian demograficznych.

Te są bowiem nieubłagane.

Strategia zamowien publicznych na Uniwersytet Edynburgu

Starzejmy się jako społeczeństwo. Według Prognozy ludności na lataopublikowanej przez GUS, odsetek osób w wieku do 24 lat spadnie z 26 proc. Jego struktura demograficzna się zmienia.

Błędne koło w dyskusji o dochodzie podstawowym

Z jednej strony dwudziesto- i trzydziestolatkowie, zaczynający swe kariery w sektorze dziesięć czy piętnaście lat temu, mają dziś lat 40 i więcej. Z drugiej - zmiany demograficzne i konkurencja na rynku pracy prowadzi do wzrostu zainteresowania pokoleniami czy latków. Wzmaga to zainteresowanie tematem współpracy międzypokoleniowej i Globalna strategia zarzadzania roznorodnoscia wieku w zarządzaniu, a więc różnorodnością.

Jednocześnie niedobór kadr korporacje intensywnie uzupełniają pracownikami zza granicy, dotykając tym samym aspektu wielokulturowości, jak również trudności w rekrutacji Globalna strategia zarzadzania roznorodnoscia kompensować zwróceniem się w stronę grup dotychczas marginalizowanych np. Dotarcie do nowych rynków i grup odbiorców Jeśli argumenty odnoszące się do zmian na rynku pracy i demografii nie są przekonujące, sięgnijmy po arsenał uzasadnień związanych z rozwojem produktowym i sprzedażą.

Skalowanie biznesu, kulturowe dostosowanie oferty, poszerzanie rynku wśród grup dotychczas niedostrzeganych na własnym podwórku czy wspomniana demografia nasi klienci też się starzeją! Jednak przykładów jest o wiele więcej i odnoszą się one do każdej sfery różnorodności, jak: dostosowywanie sklepów internetowych, infolinii i aplikacji dla seniorów wiekodchodzenie od tradycyjnie męskiego doradztwa w usługach uważanych za typowo męskie — Choice Brokers Canada. budowlane, czy motoryzacyjne płeć ; projektowanie uniwersalne, a więc otwierające dostęp dla każdej osoby bez względu na jej sprawność fizyczną niepełnosprawnośćrozwój oferty ubezpieczeń i kredytów dla osób w związkach nieheteroseksualnych orientacja seksualna.

Jak gracze radzili sobie w okresie zawirowań na GPW

Słowem — chcemy konkurować na rynku, zwiększać lub choćby utrzymać sprzedaż Kod systemu handlowego Amboker powinniśmy sięgnąć po rozwiązania w obszarze zarządzania różnorodnością. Zwiększenie innowacyjności i adaptacyjności, Globalna strategia zarzadzania roznorodnoscia ryzyka Raport Forbes Insights, będący efektem badania największych, globalnych marek, już na początku naszej dekady wskazywał wyraźny wpływ zarządzania różnorodnością na innowacyjność organizacji, a badania ukazujące związek polityk zarządzania różnorodnością z kryteriami efektywności, skuteczności, adaptacyjności, czy minimalizowana ryzyka porażek, kreatywności i innowacyjności podejmowano już w latach Badania są w tym zakresie dość jednoznaczne — im szersza perspektywa, tym lepsze wyniki.

Różnorodny zespół daje nam po prostu więcej możliwości, otwiera oczy na niedostrzegane dotychczas potrzeby klientów. Gdy eksperci Think Tanku Diversity Hub zapytali managerów i managerki o korzyści płynące z zarządzania różnorodnością, na pierwszych czterech miejscach znalazły się odpowiedzi: "zwiększona zyskowność; innowacje; podejmowanie lepszych decyzji i zmniejszanie ryzyka; responsywność na zmieniające się potrzeby rynku, lepszy związek z klientem i rynkiem".

Jak zarządzać różnorodnością - Csr - mocne-strony.pl

Wydaje się więc, iż jest to korzyść najmocniej dostrzegana na rynku. Wielość spojrzeń, doświadczeń, kompetencji prowadzi do nowej jakości. Nie wierzycie? Zapytajcie swoich ekspertów od innowacyjności — zakładam, że odpowiedzą to samo.

Pytanie tylko brzmi- czy ich głos jest słyszalny? Na obszar zaangażowania, motywacji, lojalności, czy satysfakcji pracowników trudno jest dziś patrzyć bez uwzględnienia obszaru różnorodności i inkluzji.

  • Różnorodność w firmie - jak zarządzać różnorodnością
  • Różnorodność w organizacji - wyzwanie czy rozwiązanie?
  • Różnorodność w organizacji - wyzwanie czy rozwiązanie?

Temat ten bardzo celnie podsumowała jedna z respondentek w badaniu prowadzonym przez Think Tank Diversity Hub, pytając retorycznie: "A czy pan chciałby pracować w "dusznym" środowisku pracy?