Gleboka strategia nauki. Trzy strategie głębokiego uczenia – Moja oś świata

Wkrótce wytłumaczę z grubsza czemu tak jest. Przypatrzymy się przykładowo badaniu z roku przeprowadzonego przez Wong, Wong, Perry i Sawatsky.

Głębokie uczenie ma miejsce, gdy uczniowie rozumieją ważne idee i procesy i są w stanie przenieść i zastosować wiedzę w innych obszarach.

Same informacje i wiedza mogą być przekazane poprzez wykład, ale dla głębokiego uczenia potrzebne jest zrozumienie. Głębokie uczenie potrzebuje czasu i wymaga aktywnego mentalnego zaangażowania.

Wrogiem jego jest pośpiech i za obszerna ilość treści. Przedstawię trzy strategie, które można realizować zarówno w nauczaniu rzeczywistym, jak i zdalny. Strategia pierwsza — użycie listy terminów Pokażę ją na przykładzie poznawania realiów życia starożytnych Egipcjan: 1.

Uczniowie otrzymują listę terminów. Mogą to być np. Uczniowie wyszukają terminy, które nie są im znane i zostają one im wyjaśnione. Następnie, grupują terminy w oparciu o ich wspólne cechy.

Najgorsze strategie nauki, które marnują Twój czas i wysiłek

Jeden z zespołów uczniowskich pogrupował je w 4 kategorie: I. Uczniowie formułują wnioski na temat życia w Egipcie. Na przykład. Uczniowie czytają test, oglądają film lub poszukują informacji na stronach internetowych i weryfikują swoje wnioski lub formułują nowe. Przy czym, do każdego wniosku znajdują dowody na jego trafność lub nie.

  • Poziomy potwierdzenia opcji
  • Użycie odpowiednich technik i strategii uczenia się należy do najbardziej efektywnych sposobów poprawy własnych wyników.
  • Zakup transakcje lub udzialy

W tej strategii pomagamy uczniom aktywować ich wcześniejszą wiedzę, konstruować wstępne wnioski, rozwinąć umiejętności klasyfikowania, przewidywania i udawadniania. Można zacząć od prostych terminów np.

Gleboka strategia nauki Mozliwosc matematyki dla handlowcow

Chodzi o to, aby uczniowie znali ten proces. Znajomość pewnych terminów pomaga połączyć nowe terminy z pojęciami, które już uczniowie znają. Uważaj, Gleboka strategia nauki nie przesadzić z liczbą terminów. To pomaga w odnajdywaniu terminów w tekście, przewidywaniu i formułowaniu wstępnych wniosków.

Gleboka strategia nauki Czy Amazon oferuje opcje akcji

Klasyfikowanie nie może być przypadkowe. Pamiętaj, że każda z grup może zrobić je w inny sposób. Strategia druga — angażowanie uczniów w aktywne czytanie W nauczaniu zdalnym wzrasta wartość czytania przez uczniów tekstów.

Gleboka strategia nauki Czy opcje akcji sa oplacalne

Aby zaangażować uczniów, trzeba im podać wcześniej pytania do tekstu. Weźmy przykład zapoznawania uczniów z tematem żywności modyfikowanej.

mocne-strony.pl - portal o nowoczesnej edukacji - Metapoznanie, czyli nauka o tym jak się uczymy

Zanim zaczną czytać tekst prosimy, aby zapoznali się z trzema stwierdzeniami: 1. Zawsze powinniśmy stosować opracowaną przez naukowców technologię, jeśli poprawia jakość życia ludzi. Istnieją niezbite dowody na to, że GMO są Gleboka strategia nauki dla człowieka.

Gleboka strategia nauki Udostepnij Opcje Transakcje T4 Box

W mediach wykorzystywany jest brak wiedzy ludzi na temat nauki o GMO. Prosimy uczniów, aby zastanowili się, czy zgadzają się z tymi stwierdzeniami. Po czym prosimy, aby znaleźli w tekście dowody świadczące za trafnością swoich decyzji w sprawie stwierdzeń.

Trzy strategie głębokiego uczenia

Nie sugerujemy uczniom odpowiedzi. Uczniowie muszą mieć czas na zapoznanie się z tekstem lub tekstami. Można zorganizować pracę w małych grupach lub wirtualnych pokojach.

Gleboka strategia nauki Najlepszy wskaznik wyboru binarnego nie jest przemalowany

Można umożliwić uczniom przeformułowanie stwierdzenia tak, aby mogli podjąć wspólną w grupie decyzję. Pytania dobrze, aby niosły emocje i kontrowersje, np.

Strategia trzecia: uczynić naukę osobistą Strategia oparta jest na wykorzystaniu empatii. Proponuje wcielenie się w inną osobę, aby można było zobaczyć i doświadczyć świat, jako inna osoba. W ten sposób można pomóc uczniom zrozumieć treści abstrakcyjne, nadać sens poznawania oraz zwiększyć osobiste zaangażowanie. Na przykład można poprosić uczniów, Modne oprogramowanie opcji dla programu Excel wyobrazili sobie życie znanej postaci literackiej lub historycznej.

Następnie uczniowie mogą spisać swoje wyimaginowane obserwacje. Wyjaśnij, jak wygląda życie, gdy czekasz na swoją przemianę. Nie zapomnij wspomnieć dlaczego chciałabyś być motylem.

Gleboka strategia nauki Reddit Trading Mozliwosci strategia

Jak wygląda twój dzień? Inspiracja artykułem Mattew J.